Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Průvodce maturitou z češtiny

Maturita z češtiny: Didaktický test

Složit maturitu z češtiny. Úkol, který v České republice čeká rok co rok desítky tisíc středoškoláků. Jak jistě víte, zkouška se skládá ze tří částí: didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. V tomto námětu jsme pro vás shromáždili videa, ve kterých postupně pronikneme do toho, co všechno takový didaktický test z českého jazyka a literatury vlastně obnáší. I když třeba pojem morfologická analýza může znít hrůzostrašně, nebojte se, většinu učiva jistě znáte. Můžete si to ostatně sami ověřit v pracovních listech, které jsou součástí námětu.

Stáhnout materiály

maturita-cestina

Ukážeme si, jak mohou vypadat úkoly zaměřené na práci s textem, jak vypadá syntaktická analýza a co znamená základní přehled o vývoji české a světové literatury. Naši pedagogové vás provedou úskalími jednotlivých okruhů a vy pak sami uvidíte, co vám jde jako po másle a kde je třeba se ještě trochu zasnažit. Pro ten druhý případ pak neváhejte využít našich pracovních listů. Maturita je zkouška z dospělosti a dospělost znamená zodpovědnost vůči své vlastní budoucnosti. Teď se nacházíte ve zlomovém období, kdy rozhodujete o tom, jak bude vypadat ta vaše. Tak to nepodceňte a připravte se, jak nejlépe budete moci. My vám s tím rádi pomůžeme.


Pracovní list: Dáme to! Funkčněstylové charakteristiky textu

Řešení: Dáme to! Funkčněstylové charakteristiky textu

Pracovní list k videu: Dáme to! Funkčněstylové charakteristiky textu

Pracovní list: Dáme to! Pravopis - interpunkce

Řešení: Dáme to! Interpunkce

Pracovní list k videu: Dáme to! Interpunkce

Pracovní list: Dáme to! Jazykové protředky - expresivita

Řešení: Dáme to! Jazykové prostředky

Pracovní list k videu: Dáme to! Jazykové prostředky

Pracovní list: Dáme to! Pravopis - korektura textu

Řešení: Dáme to! Korektura textu

Pracovní list k videu: Dáme to! Korektura textu

Pracovní list: Dáme to! Lexikologie - význam slov

Řešení: Dáme to! Lexikologie a význam slov

Pracovní list k videu: Dáme to! Lexikologie a význam slov

Pracovní list: Dáme to! Syntax - výstavba věty

Řešení: Dáme to! Syntax a výstavba věty

Pracovní list k videu: Dáme to! Syntax a výstavba věty

Pracovní list: Dáme to! Porozumění textu - objektivita a subjektivita

Řešení: Dáme to! Objektivita a subjektivita textu

Pracovní list k videu: Dáme to! Objektivita a subjektivita textu

Pracovní list: Dáme to! Porozumění textu - práce s definicemi

Řešení: Dáme to! Práce s definicemi

Pracovní list k videu: Dáme to! Práce s definicemi

Pracovní list: Dáme to! Výstavba textu - Vypravěč a typy promluv

Řešení: Dáme to! Vypravěč a typy promluv

Pracovní list k videu: Dáme to! Vypravěč a typy promluv

Pracovní list: Dáme to! Výstavba-textu - textová soudržnost

Řešení: Dáme to! Výstavba textu a jazyková soudržnost

Pracovní list k videu: Dáme to! Výstavba textu a jazyková soudržnost

Zobrazit další materiály
Dáme to! Korektura textu

10:56

Dáme to! Korektura textu

Říká se, že pravopis je vizitkou každého člověka. Právě pravopis se všemi možnými pravidly a výjimkami je v maturitním testu ověřován několika úlohami. Video představuje asi nejnáročnější typ takové úlohy, když se po vás chce, abyste našli pravopisné chyby v textu a opravili je. Takže vlastně taková hodně malá korektura textu. U tohoto typu úloh pozor na bodování - při správném řešení celé úlohy získáte poměrně vysoký počet bodů, ale také je třeba si uvědomit, že každá vaše případná chyba znamená bod dolů.

Dáme to! Interpunkce

10:15

Dáme to! Interpunkce

Psaní čárek ve větě jednoduché i v souvětí... Víte, kde čárku napsat, a kde naopak žádná čárka není? Podstatou úloh ověřujících znalosti interpunkce je zpravidla rozhodnutí, zda jsou čárky ve větě nebo souvětí napsané správně, nebo zda je ve větě nebo souvětí chyba. Podívejte se na různé přístupy k řešení úloh tohoto typu.

Dáme to! Lexikologie a význam slov

08:54

Dáme to! Lexikologie a význam slov

Čím se zabývá lexikologie? A čím sémantika? I to se dozvíte ve videu, které ukazuje jeden z možných typů úloh, jimiž lze ověřovat dovednosti týkající se práce se slovy a jejich významy v textu. To vše s komentářem, nakolik jsou zvolené postupy řešení vhodné a zda vedou ke správnému řešení.

Dáme to! Syntax a výstavba věty

08:12

Dáme to! Syntax a výstavba věty

Také syntax neboli skladba má své zastoupení v maturitním testu. Úlohy směřované k této oblasti jazyka zpravidla pracují s nedostatky ve výstavbě věty nebo souvětí. V takových úlohách se po řešiteli testu často chce, aby vyřešil, co patří na vynechané místo ve výchozím textu. Jak může řešení takové úlohy vypadat?

Dáme to! Objektivita a subjektivita textu

09:41

Dáme to! Objektivita a subjektivita textu

Důležitou čtenářskou dovedností je rozeznání toho, co je v textu subjektivní a co naopak objektivní. Aneb jinak - jako čtenář musím rozlišit, zda to, co je mi sdělováno, je konstatováním faktu, nebo jestli jde o vyjádření názoru či domněnky. Podívejte se, jak může v maturitním testu být ověřována tato dovednost a jak takovou úlohu řešit.

Dáme to! Práce s definicemi

07:27

Dáme to! Práce s definicemi

V maturitním testu narazíte na úlohy, při jejichž řešení vás čeká práce se dvěma texty. Bývá to tak, že jeden text obsahuje nějaké odborné informace, kterým musíte porozumět, abyste je mohli použít při práci s druhým textem. Podívejte se, jak postupovat při řešení tohoto typu úloh.

Dáme to! Funkčně stylové charakteristiky textu

12:20

Dáme to! Funkčně stylové charakteristiky textu

Ani funkčním stylům se nejspíše v maturitním testu nevyhnete. Pojďte si zopakovat, jaké funkční styly existují a co je charakterizuje. S funkčně stylovou charakteristikou textu totiž budete při řešení testu pracovat. Ve videu uvidíte různé strategie řešení takových úloh, a to včetně rizik některých strategií.

Dáme to! Jazykové prostředky

08:56

Dáme to! Jazykové prostředky

Podívejte se na ukázky možných strategií řešení modelové úlohy, v níž mají maturanti prokázat, že rozpoznají v textu expresivní výrazy. V tomto případě pracují z ukázkou z uměleckého textu. Při posuzování expresivity je vždy potřeba posuzovat kontext užití daného výrazu.

Dáme to! Výstavba textu a jazyková soudržnost

10:45

Dáme to! Výstavba textu a jazyková soudržnost

Ve vztahu k maturitnímu testu se za výstavbou textu a jazykovou soudržností skrývá uspořádací úloha. Jejím principem je stanovit správné pořadí zpřeházených úseků textu. Podívejte se na možné cesty k řešení takové úlohy a rozhodně si povšimněte záludnosti v jejím bodování v závěru videa.

Dáme to! Vypravěč a typy promluv

07:44

Dáme to! Vypravěč a typy promluv

Maturiní test ověřuje také to, jestli dovedete rozlišit základní typy promluv v češtině. A aby toho nebylo zas tak málo, při řešení takových úloh potřebujete také rozlišit vypravěče a postavy. Podívejte se na ukázky možných postupů při řešení modelové úlohy včetně komentáře případných chyb při řešení. Mimo jiné se také dozvíte, co to ty typy promluv vlastně jsou...

Dáme to! Záznamový arch k didaktickému textu

05:51

Dáme to! Záznamový arch k didaktickému textu

Našim maturantům vyvstala při vyplňování záznamového archu k didaktickému testu celá řada otázek. Jak správně zapisovat odpovědi, co dělat, když zaškrtnete špatnou odpověď a proč se nesmí vyplňovat záznamový arch gumovacím perem? Nejen to se dozvíte ve videu.

Dáme to! Hodnocení češtiny

07:14

Dáme to! Hodnocení češtiny

Co když mám správně jenom část otázky? Jak se opravit, když se spletu? Je možné jít s body do mínusu? Možná i vás napadají podobné otázky k hodnocení didaktického testu z češtiny. Tak se podívejte, jaké odpovědi dostali naši maturanti a udělejte si jasno ve formální stránce testu. Byla by velká škoda, kdybyste jen kvůli špatně zaškrtnutému políčku přišli o cenné body. A žádný strach, dáte to!

Probíhá načítání