prvky

Chemické prvky: Kouzlo protonových čísel

Do světa chemických prvků začali lidé masivněji pronikat v časech osvícenství, kdy se zrodila moderní věda, i když některé z nich byly známy už ve starověku. Aktuálně čítá periodická tabulka 118 prvků, je ovšem možné, že objevíme i další. Malá část z nich, jako například plutonium, byla vytvořena uměle. Možná vás to množství značek a protonových čísel trochu děsí, ale nebojte, svět atomů, ze kterých se všechno, tedy i prvky, skládá, umí být velmi zajímavý a přátelský.

Chemické prvky: Kouzlo protonových čísel

Pojďme se společně podívat na specifické vlastnosti jednotlivých prvků a proveďme pokusy, ve kterých se nám představí. Mají různé vlastnosti, body varu a tání, různá skupenství i hmotnost, slouží k různým účelům. Čím lépe se v nich zorientujeme, tím lépe si budeme vědět rady se světem okolo nás. Protože ten je, jak jistě tušíte, těchto elementů a zázraků přírody plný.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Fosfor a jeho vlastnosti

Pracovní list je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a jeho cílem je poznat vlastnosti a použití fosforu.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Chemie
Časová náročnost:
10 minut

Pracovní list: Síra a její vlastnosti

Pracovní list je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ. Jeho cílem je získat základní poznatky o vlastnostech síry a jejích sloučenin.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Chemie
Časová náročnost:
10 minut

Pracovní list: Bor a jeho vlastnosti

Pracovní list je určen pro žáky středních škol a jeho cílem je seznámit se s borem a jeho vlastnostmi.
Střední škola
Chemie
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Hliník a jeho vlastnosti

Pracovní list je určen pro žáky středních škol a jeho cílem je poznat vlastnosti hliníku.
Střední škola
Chemie
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Olovo a jeho vlastnosti

Pracovní list je určen pro žáky 2. stupně základních škol a jeho cílem je seznámit se s vlastnostmi olova.
2. stupeň ZŠ
Chemie
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Sloučeniny vápníku

Pracovní list je určen pro žáky středních škol a jeho cílem je poznat sloučeniny vápníku a jejich vlastnosti.
Střední škola
Chemie
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Stříbro

Pracovní list je určen pro žáky středních škol a jeho cílem je seznámit se s oxidačně-redukčními vlastnostmi stříbra.
Střední škola
Chemie
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Uhlík

Pracovní list je určen pro žáky 2. stupně základních škol a jeho cílem je poznat vlastnosti uhlíku.
2. stupeň ZŠ
Chemie
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Vodík

Pracovní list je určen žákům 2. stupně ZŠ. Jeho cílem je získat znalosti o vodíku A dozvědět se, jakým způsobem lze vodík připravit a jaké má vlastnosti.
2. stupeň ZŠ
Chemie
Časová náročnost:
15 minut

ČT edu nejsou pouze videa

868

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání