Pokus: Čištění stříbra

Ukázka pojednává o vlastnostech stříbra a jeho využití a demonstruje znečištění stříbra sírou za vzniku sulfidu stříbrného. Na pokusu je zde také vysvětlena redoxní reakce, tedy odstranění sulfidu stříbrného redukcí hliníkem.

Tip do výuky

Upozornit žáky, že ve videu se používá místo sulfidu starý název sirník. Je možné žákům zadat úkol vyhledat rozdíl mezi sulfidem a sirníkem.

Materiály ke stažení

1 listů

Pracovní list: Stříbro

Pracovní list je určen pro žáky středních škol a jeho cílem je seznámit se s oxidačně-redukčními vlastnostmi stříbra.
Střední škola
Chemie
Časová náročnost:
15 minut

Mohlo by vás také zajímat

Pozorování, pokus a bezpečnost práce

Chemické prvky

Anorganická chemie

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání