Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Poezie pro maturanta

Maturita z češtiny: Poezie

Poezie je s námi po dlouhá staletí. Přinesla řadu skvělých osobností, které vytvořily verše takřka nesmrtelné. Pojďme se na některé básníky podívat blíž. A také na pár literárně-teoretických termínů, se kterými se při práci s básnickými texty potkáváme. Kontrolní otázka na závěr: Víte, který český básník získal Nobelovu cenu?

Stáhnout materiály

maturita-poezie

I když si v básničkách zrovna nelibujete, verše, ať už volné, nebo vázané, mají jednu velkou výhodu: pamatují se lépe než próza. K zahození také není dát si pozor na společensko-historický kontext nebo na figury a tropy. A jak se připravit na obávanou, ne úplně smysluplnou, ale stále oblíbenou otázku: Co tím chtěl básník říci?


Zobrazit další materiály
Slezský bard Petr Bezruč

02:25

Slezský bard Petr Bezruč

V roce 2017 uplynulo 150 let od narození Petra Bezruče. Jaký byl básník, který byl ve své době v podstatě celebritou? Opavské muzeum u této příležitosti připravilo výstavu, která Bezruče představuje jako introverta, který se stal slavným proti své vlastní vůli. Kurátorka výstavy vysvětluje, jak k tomu vlastně došlo.

Petr Bezruč: Slezské písně

08:51

Petr Bezruč: Slezské písně

Tajemný básník versus tajemná postava Vladimíra Vaška. Dokumentární pořad přináší unikátní archivní záběry i zajímavé a nové hypotézy vztahující se k autorství Slezských písní.

Vzpomínky na Konstantina Biebla

25:56

Vzpomínky na Konstantina Biebla

Formou svědectví pamětníků i řadou unikátních fotografií, filmových záběrů a zvukových záznamů si přiblížíme osobnost Konstantina Biebla. Ukázka mapuje Bieblův život, jeho osudy a básnickou tvorbu a ke konci zmiňuje počátek událostí, které jej nakonec dovedly k sebevraždě.

Jakub Deml: Křesťansky orientovaná poezie

08:03

Jakub Deml: Křesťansky orientovaná poezie

Představitel křesťansky orientované poezie Jakub Deml byl nejednou trnem v oku různým režimům. Nejprve byl obviněn z urážky hlavy státu, po druhé světové válce z kolaborace s nacisty, následně ho postihl zákaz publikování. Osud tohoto významného a často opomíjeného českého spisovatele nebyl příliš příznivý.

Setkání s Ivanem Martinem Jirousem

01:34

Setkání s Ivanem Martinem Jirousem

Undergroundový básník Ivan Martin Jirous čte ve své oblíbené nádražní restauraci na pražském Smíchově dvě ze svých básní, Noc svatojánská a Odchod z Oázy.

Ivan Wernisch o životě a psaní

10:18

Ivan Wernisch o životě a psaní

Jaké je to žít život básníka? Na otázku odpovídá Ivan Johann Wernisch, výrazný český spisovatel, nositel řady ocenění a překladatel z němčiny, ruštiny a vlámštiny. Dále hovoří o tom, co ho v tvorbě ovlivňuje, představuje publikaci Zapadlo slunce za dnem, který nebyl a v neposlední řadě předčítá ze svých knih.

Miroslav Kovářík o tvorbě Václava Hraběte

06:54

Miroslav Kovářík o tvorbě Václava Hraběte

V rozhovoru popisuje literární kritik a recitátor Miroslav Kovářík své první setkání s tvorbou Václava Hraběte i následné objevování krás jeho poezie. Dále hovoří o procesu posmrtného uspořádávání a vydávání poezie a prózy Václava Hraběte (Blues pro bláznivou holku, Horečka aj.). Závěrem popisuje, v čem je tvorba Václava Hraběte dle jeho názoru mimořádná a nadgenerační.

Lawrence Ferlinghetti

07:00

Lawrence Ferlinghetti

Lawrence Ferlinghetti, narozený 24. března 1919, je často vnímán jako příslušník beat generation, i když sám toto zařazení odmítá. Básník a výtvarník v ukázce mluví o své tvorbě, životě, duchu doby a kultuře.

Jaroslav Seifert získal Nobelovu cenu

02:53

Jaroslav Seifert získal Nobelovu cenu

Českému básníkovi Jaroslavu Seifertovi byla v roce 1984 udělena Nobelova cena za literaturu. Režim nemohl přejít mlčením ocenění básníka, který pro své postoje po roce 1969 dlouho nemohl publikovat. Cenu je třeba chápat v dobovém kontextu nejen jako ocenění celoživotního díla jedné osobnosti, ale také jako projev podpory české a slovenské nezávislé literatury.

Poezie Egona Bondyho

05:13

Poezie Egona Bondyho

O osobnosti a tvorbě undergroundového filozofa a spisovatele Egona Bondyho diskutuje literární editor, kritik a historik Vladimír Karfík s literárním kritikem a editorem Michalem Jarešem. Zvláštní pozornost je věnována Bondyho poezii. Pořad je simultánně tlumočen do znakové řeči.

Řeč vázaná a verš volný

02:18

Řeč vázaná a verš volný

Scénka v podobě soutěže mezi vázanou řečí a volným veršem ve třech disciplínách: lyrika, epika a drama. Rozhodčím je redaktor Cibulka, ten v závěru vysvětlí, v čem oba typy spočívají.

Vzpomínka na Viléma Závadu

05:50

Vzpomínka na Viléma Závadu

Ukázka nás seznamuje s životem a poezií českého básníka, redaktora a překladatele Viléma Závady. Vzpomínky a názory literárních vědců na Závadovu osobnost jsou doprovázeny recitací autorových básní.

Jiří Wolker

24:51

Jiří Wolker

"Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět, a pro spravedlnost jeho chtěl se bít. Dřív však než mohl srdce své k boji vytasit, zemřel, mlád dvacet čtyři let!" Jiří Wolker si v předtuše brzké smrti napsal tento epitaf. Jakým člověkem byl básník, který byl považován za nejvýznamnějšího představitele české proletářské poezie? Z jakého prostředí pocházel a kolik uměl jazyků?

Vladimír Holan: Noc s Hamletem

05:35

Vladimír Holan: Noc s Hamletem

Holanova poezie není snadná a působí ponuře až chmurně, objevuje se v ní častý motiv smrti. Přesto svou metaforičností a obrazností patří autorova tvorba k největším pokladům české poezie dvacátého století. Ukázka se věnuje vzniku jedné z Holanových nejznámějších sbírek.

Vzpomínky na Oldřicha Mikuláška

02:30

Vzpomínky na Oldřicha Mikuláška

Moravský básník Oldřich Mikulášek byl jedním z našich nejvýznamnějších básníků druhé poloviny 20. století. Jeho poezie je vyhraněná a v podstatě nezařaditelná do žádného z dobových proudů či směrů. Básníkův syn Ondřej a vnuk Jan vyprávějí o různých životních příhodách a dokreslují je Mikuláškovými verši.

Básník Jiří Kolář

01:59

Básník Jiří Kolář

Historik Milan Drápala hovoří o osudech básníka a autora experimentální vizuální poezie Jiřího Koláře a o jeho postupné rozluce s komunistickým režimem. I jako sympatizant s novou dobou a moderním uměním se po únorovém převratu dostával do konfliktů s jinými komunistickými umělci, byl různě napadán a vylučován z řad literátů. Nakonec se od režimu naprosto distancoval.

Metrické stopy v poezii

03:59

Metrické stopy v poezii

Pasáž se zabývá vysvětlením, co v poezii znamená pojem stopa, jaké typy stop najdeme v českém jazyce a podle čeho je poznáme.

Oxymóron

01:41

Oxymóron

Pasáž se zabývá pojmem „oxymóron“, jeho významem, původem a použitím v jazyce. Zmiňuje také známé literární příklady.

Sonet

02:38

Sonet

Pasáž se zabývá vysvětlením pojmu „sonet“, kdy a kde tento literární útvar vznikl a jaká jsou jeho specifika.

Aliterace

04:54

Aliterace

Scénka plná příkladů aliterací, rozhovor s lingvistkou o významu pojmu aliterace, příklady z historie světové i české literatury, kde se aliterace využila, a příklady, kde a proč se aliterace používá v současnosti.

Česká meziválečná avantgarda

13:27

Česká meziválečná avantgarda

Literární vědci diskutují o tom, co to byla česká meziválečná avantgarda, kdo do jejího okruhu patřil, jak se avantgardní umělci společensky angažovali a čím se tito básníci zapsali do literární historie.

Probíhá načítání