Jeseníky bez kleče

Kleč, která je v Jeseníkách nepůvodní, zde byla vysazována od 19. století. Cílem lesníků bylo zvýšení horní hranice lesa, která byla snížena pastvou dobytka, sklizní sena nebo nekontrolovanou těžbou dřeva. Kleč svou roli splnila, ale v současnosti její rozpínání vytěsňuje světlomilné luční biotopy a geomorfologické tvary thufury typické pro vrcholové subalpínské polohy Jeseníků. Vyřezávání kleče může tyto charakteristické jesenické fenomény zachránit.

Tip do výuky

Řízená diskuze ve třídě o významu kosodřeviny pro vrcholové partie Jeseníků – pohledem lesníků vs. pohledem správy CHKO. Výsledkem může být poznatek, že ekologické otázky/problémy nemívají jedno jednoduché řešení. A dále např. otázka, k jakému ideálnímu stavu přírodního prostředí je vhodné v CHKO směřovat či do jaké míry by člověk měl nebo neměl do přírody zasahovat, když do ní v obydlených oblastech zasahoval od nepaměti.

Mohlo by vás také zajímat

Životní prostředí

Fyzickogeografická sféra

Ekologie

ČT edu nejsou pouze videa

1 112

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání