Praha a klimatické změny

04:51

Praha a klimatické změny

Ve velkých městech, tedy i v Praze, pociťují lidé extrémní letní teploty mnohem více než na venkově. Proč tomu tak je a jaké problémy mohou očekávat obyvatelé Prahy v souvislosti s klimatickými změnami? Jaká opatření podniká hlavní město, aby se v něm obyvatelé ani návštěvníci neuvařili?

Tip do výuky

Před sledováním videa učitel objasní žákům, co je tepelný ostrov města. Žáci pak mohou před sledováním videa navrhnout možná řešení, jak se město může zvyšujícím se teplotám bránit, popřípadě jak se přímo v jejich městě adaptovat na změnu klimatu.

Materiály ke stažení

4 listů

Pracovní list: Praha

Pracovní list Praha je součástí kolekce Kraje ČR. Věnuje se klimatu, podnebí a vodním tokům na území hlavního města ČR.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Zeměpis
Časová náročnost:
10 minut

Pracovní list: Praha - řešení pro učitele

Pracovní list Praha je součástí kolekce Kraje ČR. Věnuje se klimatu, podnebí a vodním tokům na území hlavního města ČR.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Zeměpis
Časová náročnost:
10 minut

Pracovní list: Praha / Робочий лист: Прага

Tématem pracovního listu je klima Prahy. / Тема робочого листа: Клімат Праги.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Zeměpis
Časová náročnost:
20 minut

Pracovní list: Praha (řešení) / Робочий лист: Прага (результат)

Tématem pracovního listu je klima Prahy. / Тема робочого листа: Клімат Праги.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Zeměpis
Časová náročnost:
20 minut

Mohlo by vás také zajímat

Sídla

Obyvatelstvo, sídla

Krajinná ekologie

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání