Řeč zvířat

Pasáž se zabývá chováním zvířat. Jsou tu zmíněny vědy jako etologie a sociobiologie. Je zde vysvětleno, že chování různých druhů zvířat má často stejný evoluční základ, díky kterému můžeme chování porozumět. Video zmiňuje, kterým druhům je vlastní epizodická nebo autobiografická paměť, typická pro člověka. Pozornost je dále věnována podmíněným a nepodmíněným reflexům. Dozvíme se např., jakým způsobem jsou cvičena zvířata v zoo a proč se k jejich výcviku ošetřovatelé uchylují. Závěrečná část nás zavede k psímu psychologovi. Dozvíme se, proč si vždycky nemusejí rozumět třeba ani psi navzájem, co s tím anebo jaký je rozdíl v chování psů a vlků. Závěrečné poselství je věnováno tematice komunikace a strachu: nejčastěji se bojíme, když tomu druhému nerozumíme, což v nás může vyvolat agresi. To platí pro řadu zvířat včetně člověka.

Mohlo by vás také zajímat

Člověk ve společnosti

Celý film
Herec (1. část)
1:16:02

Herec (1. část)

První díl filmu Herec začíná v roce 1953. Stanislav Láník je mladý a talentovaný herec, který by se rád dostal v Praze z ochotnického souboru, kde má úspěch zatím spíše v agitačních hrách, do velkého profesionálního divadla. Má však likvidační kádrový profil, který jej vždy stáhl ke dnu. Standa v sobě navíc skrývá velké tajemství. Pro někoho traumatizující handicap, pro něj však překvapivá cesta ke kariéře. S vidinou profesního postupu přijme roli „herce" pro StB. Jeho velící důstojník kapitán Korčák Standu nasazuje na postaršího profesora matematiky na Karlově Univerzitě, který je mimo jiné zapojen do výzkumu pro stranu v nejvyšším státním zájmu. Režim nutně potřebuje talentované matematiky a fyziky. Profesor se i proto cítí bezpečně a dál si užívá života tak, jak byl zvyklý. A snaživý mladík Standa přesně zapadá do jeho plánů. Standa se svojí sestrou Anežkou a babičkou je vystaven zároveň permanentnímu tlaku ze strany jejich souseda domovníka Štěpánského – zapáleného komunisty a člena vedení ONV. Ten by Standovu rodinu kvůli jejich poskvrněnému kádrovému profilu z bytu nejraději vyhodil. Napjaté vztahy mezi Štěpánským a Láníkovými vyeskalují v okamžiku, kdy se nešťastnou náhodou podaří Anežce souseda vytopit. Štěpánský se neudrží a Anežku potrestá. A Standu čeká rozhodující chvíle, kdy má prokázat své schopnosti ve službách Státní bezpečnosti, když přijme pozvání k Hélovi na chatu. Vidina nového zaměstnání v Divadle československé armády na Vinohradech je přece tak lákavá.

Biologie člověka

Biologie živočichů

ČT edu nejsou pouze videa

988

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání