gender-zeny-vs-muzi

Námět do výuky pro:

Gender: Ženy vs. muži

Přestože si jsou podle práva muži a ženy skutečně rovni, v realitě se od dětství stále setkáváme s celou řadou stereotypů. Ve škole, v rodině, v práci i ve veřejném životě jsou ve většině případů diskriminovány ženy. Ale i muži trpí vlivem stereotypů, které jim diktují, že musejí být silní, draví a neprojevovat své pocity. Představy o tom, jak vypadá správná žena a správný muž, komplikují životy oběma pohlavím.

Gender: Ženy vs. muži

Ženské práce, mužské záliby, holčičí starosti, nebreč a buď chlap. Slovní spojení, která jsme určitě všichni slyšeli. Naštěstí se naše společnost začíná měnit tak, aby každý mohl projevit své schopnosti, talenty a zájmy. Proč by ženy nemohly být automechaničkami a muži vařit? Odpovíme si nejen na tuhle otázku. Stereotypy, jejichž vlivu neunikne nikdo, kdo žije ve společnosti, si podrobně rozebereme, a zjistíme, jak moc jich je. Proč by měly úřady tlačit na vyšší zastoupení žen v rozhodovacích pozicích? Jak prorazit takzvaný skleněný strop a jak dosáhnout spravedlivého odměňování žen a mužů? V pracovních listech si pak můžete ověřit, jak moc stereotypnímu uvažování podléháte vy.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Gender a volba povolání

Pracovní list pro žáky 2. stupně. Zabývá se genderovými stereotypy spojenými s volbou povolání a vykonáváním domácích prací.
2. stupeň ZŠ
Člověk a společnost

Metodický list: Gender a volba povolání

Metodický komentář pro učitele 2. stupně. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Gender a volba povolání.
2. stupeň ZŠ
Člověk a společnost

Pracovní list: Genderové stereotypy

Pracovní list pro žáky 2. stupně. Zabývá se stereotypy spojovanými se ženami a muži.
2. stupeň ZŠ
Člověk a společnost

Metodický list: Genderové stereotypy

Metodický komentář pro učitele 2. stupně. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Genderové stereotypy.
2. stupeň ZŠ
Člověk a společnost

Okruhy

Sexualita je komplexní fenomén, který zahrnuje celou řadu prvků a projevů na fyzické i psychické úrovni, dotýká se všech a zdaleka v ní nejde jen o sex. S naším pohlavím se spojuje i to, jaké…

Člověk a společnost · Výchova ke zdraví
6 0 0

ČT edu nejsou pouze videa

868

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání