Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
6941
Zemské sněmy

Zemské sněmy

délka videa 08:55

Zemské sněmy se scházely podle písemných pramenů už od 10. století. Zastoupení v nich bylo výsadou konkrétních společenských vrstev, tzv. elit. Shromáždění plnila mimo jiné funkci soudu (vytvářelo se na nich právo) a důležitá byla i jejich role při uvedení panovníka na trůn. Zemské sněmy tvořily jakousi mocenskou protiváhu vládnoucího knížete a lze je s jistou mírou zjednodušení pokládat za předchůdce dnešních parlamentů, za jakousi šlechtickou demokracii.

Sdílet video

Kopírovat adresu videa

Adresa byla zkopírována

Mohlo by vás také zajímat

Probíhá načítání