Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Středověk - české dějiny

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 125

Zemské sněmy

08:55

Zemské sněmy

Zemské sněmy se scházely podle písemných pramenů už od 10. století. Zastoupení v nich bylo výsadou konkrétních společenských vrstev, tzv. elit. Shromáždění plnila mimo jiné funkci soudu (vytvářelo se na nich právo) a důležitá byla i jejich role při uvedení panovníka na trůn. Zemské sněmy tvořily jakousi mocenskou protiváhu vládnoucího knížete a lze je s jistou mírou zjednodušení pokládat za předchůdce dnešních parlamentů, za jakousi šlechtickou demokracii.

Chebský hrad

03:42

Chebský hrad

Historie chebského hradu spadá až do 9. století, kdy na jeho území bylo slovanské hradiště. Když území připadlo v roce 1165 císaři Fridrichu Barbarossovi, nechal na ostrohu postavit románskou falc, z níž se do dnešních časů mnoho nedochovalo. Nejvýznamnější částí je bezesporu unikátní dvoupatrová kaple.

Odkaz svatého Václava

01:51

Odkaz svatého Václava

V pasáži je rozebírán odkaz svatého Václava, který je nejprve zobrazován jako mučedník a posléze jako rytíř. Ukazuje, jak byl jeho kult propagován ve vrcholném středověku za vlády Karla IV., kdy byla Václavovi zasvěcena i koruna českých králů.

Smrt svatého Václava

01:59

Smrt svatého Václava

„Boleslav morduje svého vlastního bratra Václava…“ Pasáž prostřednictvím barokního sousoší ukazuje místo smrti knížete Václava a v komentáři historiků ji zasazuje do domácích i evropských souvislostí.

Památky UNESCO: Litomyšl

07:06

Památky UNESCO: Litomyšl

Miroslav Táborský představuje malebné město Litomyšl s pozoruhodnou kulturní historií a monumentálním renesančním zámkem zapsaným v roce 1999 na prestižní seznam UNESCO. Renesanční zámek je jedním z největších renesančních zámků v České republice a významným příkladem arkádového zámku italského typu. Přes úpravy interiéru, především na konci 18. století, si stále uchoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance, včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. Dochovaly se také mnohé hospodářské budovy a zámecká zahrada.

Jan Hus

12:00

Jan Hus

Od roku 1402 se v Betlémské kapli Jan Hus zasazoval o mravní principy a ideály pravého křesťanství, což jej přivedlo do klatby a posléze až před církevní koncil v Kostnici a k smrti na hranici. Dokument přináší portrét významné osobnosti našich dějin, jejíž názory i upálení radikalizovaly společnost a vyústily v husitské hnutí.

Ctibor Tovačovský z Cimburka

04:56

Ctibor Tovačovský z Cimburka

Ctibor Tovačovský z Cimburka byl politikem, válečníkem, diplomatem, a především oddaným stoupencem krále Jiřího z Poděbrad. Ukázka představuje Ctibora Tovačovského jako literáta a autora dvou významných děl poděbradského období: Hádání Pravdy a Lži a Knihy tovačovské.

Tomáš Štítný ze Štítného

03:30

Tomáš Štítný ze Štítného

Svou kritikou a snahou o nápravu zlořádů své doby se tento jihočeský zeman vřadil mezi předchůdce Jana Husa či Petra Chelčického. Tomáš Štítný ze Štítného byl prvním, kdo psal o náboženských otázkách česky. Ukázka přináší stručné shrnutí Štítného nábožensky orientované literární činnosti.

Viktorin Kornel ze Všehrd

03:45

Viktorin Kornel ze Všehrd

Viktorin Kornel ze Všehrd patřil do skupiny zakladatelů českého humanismu, jehož program vytyčil v předmluvě k překladu Knihy o napravení padlého od Jana Zlatoústého. Zvláště významná byla také jeho právnická činnost. Ukázka přináší vhled do díla pozoruhodného humanisty.

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

06:13

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic byl snad nejproslulejším z našich humanistů jagellonské doby – šlechtic, spisovatel, básník. Psal zásadně latinsky, češtinu považoval za barbarskou. Na svém hradu Hasištejně založil vlastní humanistickou školu.

Daniel Adam z Veleslavína

11:36

Daniel Adam z Veleslavína

Nakladatel, spisovatel, historik, filozof či vysokoškolský pedagog – všechny tyto činnosti ve svém životním poslání spojoval významný humanista 2. poloviny 16. století Daniel Adam z Veleslavína. Skrze úryvky z Veleslavínova díla a prostřednictvím výkladu historika Petra Charváta se dozvídáme, v čem tkví význam osobnosti, po níž je pojmenována dokonce celá historická epocha.

Co je to archeologie

04:05

Co je to archeologie

Čemu se věnují archeologové? Jak pracují? A co všechno zkoumají? Archeologie nám pomáhá poskládat si mozaiku toho, jak stárla Země, jak žili naši předkové a jaké měli zvyky a zájmy.

Načíst další videa
Probíhá načítání