Pokus: Tuhnutí malty

01:23

Pokus: Tuhnutí malty

Experiment ukazuje podstatu tuhnutí malty. Do roztoku hydroxidu vápenatého, který je znám jako hašené vápno, foukáme oxid uhličitý. Při reakci vzniká bílá sraženina uhličitanu vápenatého.

Mohlo by vás také zajímat

Anorganická chemie

Chemie a společnost

Pozorování, pokus a bezpečnost práce

ČT edu nejsou pouze videa

1 053

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání