10175
Praha – Modřanské a Komořanské tůně

04:12

Praha – Modřanské a Komořanské tůně

Modřanské a Komořanské tůně (jinak též „Modřanské laguny“) v Praze na pravém břehu Vltavy patří od roku 2014 mezi zvláště chráněná území v Praze. Tato přírodní památka je odkazem našich předků, kteří tůně vybudovali v 19. století jako ochranu před povodněmi. Díky pozvolnému zarůstání vznikl cenný lužní ekosystém a druhotný biotop mokřadních společenstev. Kromě výskytu vzácných druhů rostlin jsou tůně důležitým místem k rozmnožování obojživelníků. Členitý biotop poskytuje také útočiště mnoha druhům ptáků.

Tip do výuky

Zeměpisná / Přírodovědná vycházka – Podél přírodní památky Komořanské a Modřanské tůně vede Naučná stezka Počítáme s vodou. Trasa je dlouhá cca 2,5 km.

Mohlo by vás také zajímat

Životní prostředí

Ekologie

Česká republika

ČT edu nejsou pouze videa

861

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání