Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Fokus Václava Moravce

#

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 16

Regulace vodního toku

07:54

Regulace vodního toku

O tom, jaké dopady mohou mít na okolní krajinu a životní prostředí úpravy potoka nebo regulace vodního toku, hovoří Václav Moravec v jižních Čechách s hydrobiologem Davidem Pithartem.

Důsledky regulace toků

08:05

Důsledky regulace toků

Václav Moravec hovoří s hydrobiologem Davidem Pithartem přímo v terénu o tom, jaké dopady mohou mít na okolní krajinu úpravy toku. Na příkladu napřímeného Miletínského potoka jsou popsány důsledky regulace toku. Oproti tomu říčka Dračice je příkladem zdravého meandrujícího toku, který podporuje vsakování vody do půdy, zpomaluje odtok vody při povodni a její členitost napomáhá biodiverzitě.

Jak to vypadá na třídicí lince

06:27

Jak to vypadá na třídicí lince

Reportáž z exkurze na třídicí linku odpadů v rámci pořadu Fokus Václava Moravce na téma Recyklace světa. Dozvíte se, jak probíhá třídění odpadu nebo recyklace papíru, jak funguje třídicí linka, komunální odpad a odpadové hospodářství a jaký vliv má odpadové hospodářství na životní prostředí.

Tání ledovců a globální oteplování

06:50

Tání ledovců a globální oteplování

Jaké jsou příčiny a důsledky tání ledovců? Jak ovlivňuje globální oteplování produkci zemědělských plodin? Co je to tepelný stres? Nejen na tyto otázky odpovídají rostlinný genetik Jaroslav Doležel a polární ekoložka Marie Šabacká.

Nejmenší obec v kraji Vysočina

05:52

Nejmenší obec v kraji Vysočina

Nedaleko Pelhřimova najdete nejmenší obec v kraji Vysočina a pravděpodobně nejmenší obec v České republice, která má svoji samosprávu. Obec se jmenuje Vysoká Lhota. Mají tam starostu, zastupitele a mají tam i své starosti. Co obnáší starost o obec o 15 obyvatelích?

Osevní plochy v ČR

01:23

Osevní plochy v ČR

Jak se změnilo využívání osevních ploch v zemědělství ČR za posledních 30 let? Kterých plodin ubylo nejvíce a pěstování kterých plodin se "nejvíce vyplatí"?

Počet cizinců v ČR

01:53

Počet cizinců v ČR

Najdete zde krátký souhrn počtu cizinců žijících v České republice a dozvíte se, ke komu chováme největší sympatie.

Boj o vodu

38:00

Boj o vodu

Když si uvědomíme reálnou spotřebu vody na výrobky běžného dne, chováme se šetrněji a pěstujeme plodiny, které jsou méně náročné na spotřebu vody? Čekají svět boje o vodu? Jak s vodou zacházíme a jak si jí vážíme? O virtuální vodě, půdní erozi, boji o vodu, vodních zdrojích, hospodaření s vodou i migraci si Václav Moravec povídá s Miroslavem Bártou a prof. Bohumilem Jánským.

Průměrná teplota vzduchu v ČR

01:04

Průměrná teplota vzduchu v ČR

Mezi lety 1981 a 2010 byl dlouhodobý normál průměrné teploty vzduchu v ČR 7,9 °C. Jaká bude dle Českého hydrometeorologického ústavu průměrná teplota v následujících letech?

Rozloha zemědělské půdy

18:09

Rozloha zemědělské půdy

Česko je absolutním rekordmanem EU v rozloze půdy, která připadá na jeden zemědělský podnik. Jinými slovy, české farmy, nebo spíše firmy, jsou mnohem větší než ostatní v Evropě. Proč jsme tak výrazně nad průměrem i v rámci postkomunistických zemí? Václav Moravec zpovídá odborníky na zemědělský průmysl Petra Skleničku a Jiřího Urbana na statku v Kočvarech.

Značkaři

05:21

Značkaři

Turistických tras je v ČR kolem 42 000 kilometrů. Český systém turistických značek je jedinečný v Evropě i ve světě. O značení turistických tras se u nás starají takzvaní značkaři. Díky nim se v naší zemi neztratíme. Více nám o značení turistických tras poví a ukáže Karel Markvart z Klubu českých turistů spolu se svou rodinou. Všichni se ve svém volném čase a bez nároku na mzdu starají právě o obnovu turistických tras.

Nejzávažnější problémy podle Čechů

00:50

Nejzávažnější problémy podle Čechů

Krátký souhrn výsledků statistického šetření o tom, co Češi považují za nejzávažnější problémy. Lidé nejčastěji zmiňují životní prostředí, znečištění ovzduší, přelidnění, globální oteplování, zacházení s pitnou vodou a třídění odpadů.

Načíst další videa
Probíhá načítání