Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

České století

Dramatická série rozkrývající tabu klíčových událostí našich moderních dějin.

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

Masarykova analýza první světové války
04:15

Masarykova analýza první světové války

Pořad o tom, jak T. G. Masaryk hodnotil události po vypuknutí první světové války před tím, než odjel do zahraničí. Ukazuje, jak zadával úkoly svým spolupracovníkům a jak určil Edvarda Beneše jako svého nástupce.

Masarykova přednáška před britskými politiky
06:17

Masarykova přednáška před britskými politiky

T. G. Masaryk líčí svoji vizi politiky a Evropy před britskými politiky a je konfrontován s britským pohledem reprezentovaným Davidem Lloydem Georgem.

Vliv války na vztahy Čechů a sudetských Němců
04:18

Vliv války na vztahy Čechů a sudetských Němců

Tisíc let soužití Čechů a Němců na jednom území pomalu končí. Debata Edvarda Beneše a Wenzela Jaksche ze září roku 1941 ukazuje, že vypořádání s Němci bude muset být, v důsledku krutých válečných událostí, daleko razantnější, než se původně domlouvali.

První jednání Beneše s generály o přijetí ultimáta
04:00

První jednání Beneše s generály o přijetí ultimáta

Edvard Beneš obdržel 21. září od Francie a Velké Británie ultimátum o postoupení části českých území Německu. Video se zaměřuje na Benešovo vnímání těchto událostí i nejednotné postoje generálů. Scéna otevírá problém politické zodpovědnosti a hranic politického jednání.

Rozbor vojenské situace před Mnichovem 1938
03:41

Rozbor vojenské situace před Mnichovem 1938

Rozbor vojenské situace před druhou světovou válkou náčelníkem generálního štábu gen. Krejčím, který líčí i začátky budování armády po roce 1918 i možnou strategii Německa při útoku na ČSR.

Přijetí Mnichovské dohody
03:46

Přijetí Mnichovské dohody

Prezident Edvard Beneš v rozhovoru se špičkami československé armády rozebírá možnosti republiky po případném odmítnutí Mnichovské dohody. Výsledkem rozboru mezinárodní situace je rozhodnutí o jejím přijetí. Pasáž ukazuje i frustraci armádních představitelů, kteří byli odhodláni republiku bránit.

Postoj politiků na začátku únorové krize 1948
08:19

Postoj politiků na začátku únorové krize 1948

Ukázka přibližuje postoje jednotlivých aktérů únorové politické krize v roce 1948. Věnuje se jak straně demokratické, tak názorům tehdejších komunistických politiků.

Otevřená zpověď K. Gottwalda v únoru 1948
03:30

Otevřená zpověď K. Gottwalda v únoru 1948

Pasáž o krizi a komunistickém převratu v roce 1948. Klement Gottwald v něm vysvětluje Slánskému svoji motivaci a motivaci jednání komunistů po roce 1945, a zejména v únoru 1948. Odpovídá i na otázku Zápotockého, zda se bojí Stalina.

Zobrazit další videa

Náměty k výuce

Pracovní listy

43 pracovních listů Další listy

Kde se stala chyba 1948

Pracovní list "Kde se stala chyba" pro studenty SŠ.
Stáhnout Náhled Časová
náročnost:
15 minut

Pracovní list k filmu Den po Mnichovu (1938)

Pracovní list k filmu Kulka pro Heydricha (1941)

Československý odboj: František Moravec

Pracovní list k námětu do výuky Československý odboj, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Stáhnout Náhled Časová
náročnost:
15 minut
Probíhá načítání