Mnichovská dohoda: O nás bez nás

Mnichovská dohoda byla podepsána v noci z 29. na 30. září 1938 v německém Mnichově. Představitelé čtyř evropských mocností - Francie (E. Daladier), Itálie (B. Mussolini), Německa (A. Hitler), Velké Británie (N. Chamberlain) - podpisem stvrdili přenechání Československého pohraničního území obývané Němci, tzv. Sudet, Třetí říši.

Mnichovská dohoda

Jak se změnila mapa Československa po přijetí mnichovské dohody? A jaké důsledky z těchto územních proměn vyplynuly? 

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Mnichovská dohoda (ZŠ)

Hlavní cíle PL jsou následující: žák odpoví na otázky na základě informací z videa a historického pramene (rozvoj čtenářské a historické gramotnosti), aktivně se zapojuje do diskuse a hodnotí důvody Francie a Velké Británie k přijetí dohody.
2. stupeň ZŠ
Dějepis

Pracovní list: Mnichovská dohoda (SŠ)

Pracovní list je k tématu mnichovské dohody. Jeho hlavní náplní je práce se dvěma videi – jedno shrnuje základní faktografii, druhé pak analyzuje důvody, které vedly Francii a Velkou Británii k podpisu mnichovské dohody.
Střední škola
Dějepis

Okruhy

Válka, kterou si nejspíš nikdy nikdo nedokázal představit. Trvala 6 let, zahynulo v ní více než 62 miliónů lidí a odhalila, jakých hrůz jsou lidé vůči sobě navzájem schopni. Vyhladila dvě třetiny…

Dějepis
92 26

ČT edu nejsou pouze videa

1 131

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání