Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Problematika LGBT+

Ne ve všech zemích na světě mohou lidé, jejichž vnímání sebe sama je v rozporu s jejich biologickým pohlavím, nebo mají jinou než heterosexuální orientaci, svou identitu veřejně projevovat. Ale i tam, kde jim v tom legálně nic nebrání, čelí předsudkům a často i šikaně. Proč nás tak dráždí jinakost? Hledání sexuální identity je pro dospívajícího člověka samo o sobě složité a obavy z reakce okolí to mladým, avšak mnohdy i dospělým lidem komplikují ještě o něco víc.

Problematika LGBT+

Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím a co stejnopohlavním párům u nás tolik chybí, pokud jde o právní úpravu jejich vztahu. Zjistíme také, co vede muže k tomu, aby se převlékali do ženských šatů a vystupovali v travesti show. Jak se vyrovnat s tím, že jste gay a zároveň i praktikující katolík? Jak probíhá proces tranzice, tedy fyziologické změny pohlaví? Kdy a proč vlastně transsexualita vzniká? A komu se se svou sexualitou svěřují ti, kdo vyrůstají v dětských domovech? Nejdůležitější body ze všech zmiňovaných problematik si shrneme v pracovních listech.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Registrované partnerství vs. manželství

Pracovní list pro žáky 2. stupně a střední školy. V tomto pracovním listu si žáci procvičí a ověří znalosti spojené s rozdíly mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím.

Metodický list: Registrované partnerství vs. manželství

Metodický komentář pro učitele 2. stupně a střední školy k pracovnímu listu Registrované partnerství vs. manželství.

Pracovní list: Třetí pohlaví

Pracovní list pro žáky střední školy. Ověřuje znalosti spojené s problematikou třetího pohlaví, které se vymyká tradičnímu rozdělení na ženy a muže.

Metodický list: Třetí pohlaví

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Třetí pohlaví.

Pracovní list: Transsexualita

Pracovní list pro žáky střední školy. Zabývá se transsexuální a LGBTQ+ problematikou.

Metodický list: Transsexualita

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Transsexualita.

Vybrané kapitoly

Probíhá načítání