Negace v češtině

Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český AV ČR vysvětluje negaci v češtině a její druhy. Věnuje se slovní, větné i členské negaci a způsobům jejího tvoření.

Mohlo by vás také zajímat

Tvarosloví

Slovotvorba

Komunikace a sloh

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání