Negace v češtině

02:11

Negace v češtině

Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český AV ČR vysvětluje negaci v češtině a její druhy. Věnuje se slovní, větné i členské negaci a způsobům jejího tvoření.

Mohlo by vás také zajímat

Slovotvorba

Komunikace a sloh

Tvarosloví

ČT edu nejsou pouze videa

991

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání