Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Komunikace a sloh

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 78

Jak na internet: Mailová etiketa

01:44

Jak na internet: Mailová etiketa

Když píšeme dopis, dodržujeme určitá formální pravidla. Stejně tak je to i při psaní mailu. Stručně vyjádříme obsah svého sdělení v kolonce „předmět“. Máme možnost využít k zaslání zprávy více příjemcům najednou. Rozmyslíme si, zda budeme posílat i přílohy, aby objem dat nebyl moc velký a nezahltil schránku příjemce.

UčíTelka (3.–5. tř.): Vybíráme si zájmový kroužek

20:18

UčíTelka (3.–5. tř.): Vybíráme si zájmový kroužek

Když děti učí telka! Součástí dne každého dítěte bývají také zájmové kroužky. Pojďte se společně se staršími žáky naučit, jak postupovat při výběru aktivity, abyste vybrali pro sebe tu nejvhodnější. Nakonec si zkusíte přihlášku do kroužku vyplnit.

UčíTelka (1.–2. tř.): Čteme v rozvrhu hodin

18:01

UčíTelka (1.–2. tř.): Čteme v rozvrhu hodin

Když děti učí telka! Pojďte se společně s mladšími žáky naučit číst ve školním rozvrhu. Budeme pracovat s tabulkou a rozpoznávat, co znamenají jednotlivé zkratky.

UčíTelka (3.–5. tř.): Kdo je hlavní postava

18:56

UčíTelka (3.–5. tř.): Kdo je hlavní postava

Když děti učí telka! Pojďte společně se staršími žáky na základě obrazových nápověd rozpoznat v textu hlavní historické postavy. Při práci s textem využijeme přímou řeč a budeme rozpoznávat charakteristické znaky hlavních postav. Dozvíte se, co mají hlavní postavy společného se Dnem české státnosti.

UčíTelka (4. tř.): Orientační prvky v textu

22:04

UčíTelka (4. tř.): Orientační prvky v textu

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 4. ročníku používat orientační prvky v textu k lepšímu porozumění. Vyzkoušíme si práci grafiků v grafickém studiu. Budeme připravovat naučný text, který pro lepší srozumitelnost označíme orientačními prvky.

UčíTelka (2. tř.): Píšeme příběh

26:36

UčíTelka (2. tř.): Píšeme příběh

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 2. ročníku, jak správně rozvíjet pisatelské dovednosti a napsat příběh. Budeme tvořit slova, dvojice slov, věty, luštit hádanku a napíšeme vlastní krátký příběh.

UčíTelka (2. tř.): Slova se skupinami bě, pě, vě

22:44

UčíTelka (2. tř.): Slova se skupinami bě, pě, vě

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 2. ročníku správně číst a psát slova se skupinami bě, pě, vě. Vyvodíme si jednotlivé slabiky, přečteme si slova, která tyto skupiny obsahují, a budeme opravovat chyby v jejich psaní.

UčíTelka (1. tř.): Vyvodíme a píšeme Ž, ž

27:38

UčíTelka (1. tř.): Vyvodíme a píšeme Ž, ž

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 1. ročníku číst a psát písmeno Ž, ž. Za pomoci obrázků a hádanek nejdříve vyvodíme písmenko Ž. Zahrajeme si hry se slabikami a nacvičíme správný tvar velkého a malého písmene Ž, ž.

UčíTelka (1. tř.): Vyvodíme a píšeme B, b

24:58

UčíTelka (1. tř.): Vyvodíme a píšeme B, b

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 1. ročníku psát písmenko B, b. V úvodu nám s vyvozením písmenka pomůže básnička, ve které si všechna písmenka b zakroužkujeme. K upevnění využijeme pantomimu, pojmenování různých ingrediencí receptu bábovky. Psát budeme provázkem, prstem do mouky i fixem na desku.

UčíTelka (4. tř.): Porovnáváme texty a třídíme informace

24:04

UčíTelka (4. tř.): Porovnáváme texty a třídíme informace

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 4. ročníku porovnávat texty. Přečtěme si připravené texty. Kam bychom je umístili? Co je to inzerát? Měly dané texty něco společného? Roztřídíme, co bylo pro oba texty společné a co se vyskytovalo pouze v jednom z nich. Procvičíme si pravopis a skloňování podstatných jmen rodu mužského životného i neživotného.

UčíTelka (3. tř.): Popis pracovního postupu

19:26

UčíTelka (3. tř.): Popis pracovního postupu

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 3. ročníku správně napsat pracovní postup. Čím začneme? Prvně nás budou zajímat pomůcky, které budeme potřebovat, poté pečlivě promyslíme, jak budeme postupovat. Jednotlivé body si zapíšeme a zrekapitulujeme. Podaří se nám podle vytvořeného pracovního postupu zhotovit výrobek? Pusťme se do práce!

UčíTelka (2. tř.): Píšeme dopis

25:53

UčíTelka (2. tř.): Píšeme dopis

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 2. ročníku, jak správně napsat dopis. Už jste někdy někomu posílali dopis? Komu to bylo? Řekneme si, na co v dopise nesmíme zapomenout. Představme si, že jsme mimozemšťané. Co bychom o sobě mohli říct? Co bychom napsali pozemšťanům. Zkusíme si dopis napsat. Promysleme si, co opravdu chceme sdělit.

Načíst další videa
Probíhá načítání