Hnízdní parazitismus

05:12

Hnízdní parazitismus

V tomto videu uvidíte práci přírodovědců při zkoumání hnízdního parazitismu kukaček. Ornitologové zkoumají obranné strategie rákosníků. Patří k nim vybírání vhodného místa pro hnízdění, agresivita vůči dospělým kukačkám a rozpoznávání kukaččích vajec. Ornitologové vysvětlují i strategie, které využívají kukačky k tomu, aby se jim úspěšně podařilo obsadit hnízdo rákosníka. Těmi jsou hlavně napodobování vzhledu rákosníkova vejce (mimikry), rychlost jeho snesení a výběr vhodného hnízda.

Tip do výuky

Učitel může video využít při plnění následujících očekávaných výstupů:

G: Žák charakterizuje základní typy chování živočichů.

ZV: Žák odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.

Učitel může video využít při vyučování témat jako vztahy mezi organismy, symbióza, koevoluce, ptáci a tak dále.

Vhodným úkolem pro žáky může být vypsání jednotlivých obranných strategií rákosníka a parazitických strategií kukačky. Dále video skýtá prostor pro vysvětlení termínů „koevoluce“ a „mimikry“. Navíc mohou žáci vysvětlit, jak se zrak ptáků liší od lidského (ptáci vidí navíc UV část spektra).

Mohlo by vás také zajímat

Biologie živočichů

Biologie živočichů

Ekologie

ČT edu nejsou pouze videa

1 113

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání