Přirozená obnova lesa

01:40

Přirozená obnova lesa

Krátké shrnutí procesu přirozené obnovy lesa na příkladu dvou různých přístupů ke kůrovcové kalamitě na Šumavě. Zatímco na holinách, odkud se pokácené dřevo odvezlo, jsou podmínky pro novou generaci stromů jako na poušti a půda je zde degradovaná, na bezzásahových plochách bují nový život, který bere energii z tlejícího dřeva popadaných souší.

Tip do výuky

Video je možné využít jako podklad debaty, ve které skupiny žáků zastávají určité role a argumentují ostatním skupinám ze svého úhlu pohledu (např. lesníci, ochránci přírody, politici, ekologové, starostové místních obcí, majitelé hotelů a penzionů, turisté apod.).

Mohlo by vás také zajímat

Ekologie

Krajinná ekologie

Základy ekologie

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání