Praha – Modřanské a Komořanské tůně

04:12

Praha – Modřanské a Komořanské tůně

Modřanské a Komořanské tůně (jinak též „Modřanské laguny“) v Praze na pravém břehu Vltavy patří od roku 2014 mezi zvláště chráněná území v Praze. Tato přírodní památka je odkazem našich předků, kteří tůně vybudovali v 19. století jako ochranu před povodněmi. Díky pozvolnému zarůstání vznikl cenný lužní ekosystém a druhotný biotop mokřadních společenstev. Kromě výskytu vzácných druhů rostlin jsou tůně důležitým místem k rozmnožování obojživelníků. Členitý biotop poskytuje také útočiště mnoha druhům ptáků.

Tip do výuky

Zeměpisná / Přírodovědná vycházka – Podél přírodní památky Komořanské a Modřanské tůně vede Naučná stezka Počítáme s vodou. Trasa je dlouhá cca 2,5 km.

Mohlo by vás také zajímat

Ochrana přírody a životního prostředí

Životní prostředí

Biologie živočichů

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání