Etika v různých náboženstvích

04:53

Etika v různých náboženstvích

Náboženská víra v sobě obsahuje morální zásady, etická pravidla života. Co se týče židovství a z něj vycházejícího křesťanství, jedná se o desatero přikázání. V judaismu je klíčovým prvkem smlouva, především ta, kterou Hospodin uzavřel s Mojžíšem na hoře Sinaj. V buddhismu hovoříme o čtyřech Buddhových pravdách a osmidílné stezce. I v Koránu nalezneme sadu mravních zásad. Co je ale důležitější než soupisy zásad, je osvobodit se od toho, na čem člověk lpí, a vydat se cestou víry. Seriál Prolínání světů provádí světovými náboženstvími s cílem porozumět jim a ukazuje, jak nás přesahují.

Tip do výuky

Porovnejte etické koncepty, vyberte, které se vám nejvíce líbí, a zdůvodněte svou volbu.

Materiály ke stažení

1 listů

Pracovní list: Étos v různých náboženstvích

Pracovní list vede žáky k porovnání jednotlivých náboženství s ohledem na jejich etické principy a k vysvětlení významu těchto principů.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Člověk a společnost

Mohlo by vás také zajímat

Základy společnosti

Náboženství

Etika

ČT edu nejsou pouze videa

1 126

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání