Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Komunikace a sloh

Rozšiřující materiály:

Délka videa:

Stupeň vzdělání:

Vybrané filtry:

Smazat vše

Stupně:

Řadit podle:

Seřadit podle...

Zobrazuji 1-24 z 65
UčíTelka (1. tř.): Lidová říkadla a rozpočítadla
22:48

UčíTelka (1. tř.): Lidová říkadla a rozpočítadla

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 1. ročníku lidová říkadla a rozpočítadla. Když si je pozorně přečteme, snadno k nim dokážeme přiřadit správný obrázek. Dozvíme se také, kdy asi děti daná říkadla vymýšlely. Na závěr si zahrajeme hru Pešek.

UčíTelka (5. tř.): Přímá a nepřímá řeč
25:54

UčíTelka (5. tř.): Přímá a nepřímá řeč

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 5. ročníku rozpoznat a vytvářet řeč přímou a nepřímou. Vysvětlíme si, jak se píší u přímé řeči uvozovky i jak se odděluje uvozovací věta.

UčíTelka (5. tř.): Vlastní jména
26:06

UčíTelka (5. tř.): Vlastní jména

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 5. ročníku, jak psát vlastní jména. Řekněme si, jak jména dělíme a kdy je píšeme na začátku s velkým a kdy s malým písmenem. Zkusme společně správně sestavit text o rodině, která bydlí v Praze. Co se o ní dozvíme? Kolik má členů a žije s nimi nějaký domácí mazlíček?

Jak hovoří naše tělo?
02:39

Jak hovoří naše tělo?

Naše tělo za nás možná mluví víc než bychom čekali. Podíváme se za dětmi do Pyšel a budeme pozorovat, co o nich při seznamování vypovídá jejich tělo. Jak vypadá seznamování sebevědomého člověka? A na co je třeba dávat pozor?

UčíTelka (5. tř.): Porovnávání informací ze dvou typů textů
26:13

UčíTelka (5. tř.): Porovnávání informací ze dvou typů textů

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 5. ročníku vyhledávat informace ze dvou textů odlišného typu. Oba texty spojuje téma úklidu, ale každý na něj nahlíží trochu jinak. Zatímco báseň Bordelář od Shela Silversteina se nás snaží pobavit, druhý text nám dává návod, jak pokoj skutečně uklidit.

Slovíčka: Kompliment
01:49

Slovíčka: Kompliment

Dozvíme se, co slovo kompliment znamená a kdy a jak takový kompliment říci. Už vám někdo někdy složil kompliment, nebo jste ho složili někomu vy?

Aplikace Comics creator
01:00

Aplikace Comics creator

Jak si na počítači jednoduše vytvořit vlastní komiks.

Jak na internet: Mailová etiketa
01:44

Jak na internet: Mailová etiketa

Když píšeme dopis, dodržujeme určitá formální pravidla. Stejně tak je to i při psaní mailu. Stručně vyjádříme obsah svého sdělení v kolonce „předmět“. Máme možnost využít k zaslání zprávy více příjemcům najednou. Rozmyslíme si, zda budeme posílat i přílohy, aby objem dat nebyl moc velký a nezahltil schránku příjemce.

UčíTelka (3. tř.): Popis pracovního postupu
19:26

UčíTelka (3. tř.): Popis pracovního postupu

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 3. ročníku správně napsat pracovní postup. Čím začneme? Prvně nás budou zajímat pomůcky, které budeme potřebovat, poté pečlivě promyslíme, jak budeme postupovat. Jednotlivé body si zapíšeme a zrekapitulujeme. Podaří se nám podle vytvořeného pracovního postupu zhotovit výrobek? Pusťme se do práce!

UčíTelka (5. tř.): Správné telefonování
25:49

UčíTelka (5. tř.): Správné telefonování

Když děti učí telka! Procvičme si se žáky 5. ročníku zásady správného telefonování. Zopakujeme si, jaká jsou pravidla telefonování, vyzkoušíme si, jak správně vést dialog. Pomáhat nám budou i telefony, které využívali už naši předci.

Dětský dabing
02:37

Dětský dabing

Vybrat dětské dabéry není jednoduchá záležitost. Nejdůležitějším předpokladem je, aby dítě umělo dobře a plynně číst.

Nekalé obchodní praktiky: Umět říkat ne
01:19

Nekalé obchodní praktiky: Umět říkat ne

Praktické rady, jak odmítat nekalé obchodní praktiky, které na člověka útočí z mnoha stran. Vysvětlení, jak se jim bránit i jak jim předcházet.

LOGOhrátky: Pod stolem
04:46

LOGOhrátky: Pod stolem

V osmém díle LOGOhrátek si budeme hrát s předložkami, které nám pomáhají určit, kde něco je nebo kam něco směřuje. Při dechovém cvičení se zkusíme bránit foukáním před pavoukem. Při popisovací hře se budeme snažit používat různé předložky a hledat chyby ve slyšeném popisu. A na závěr předložky použijeme při kreslení do vzduchu.

UčíTelka (3.–5. tř.): Kdo je hlavní postava
18:56

UčíTelka (3.–5. tř.): Kdo je hlavní postava

Když děti učí telka! Pojďte společně se staršími žáky na základě obrazových nápověd rozpoznat v textu hlavní historické postavy. Při práci s textem využijeme přímou řeč a budeme rozpoznávat charakteristické znaky hlavních postav. Dozvíte se, co mají hlavní postavy společného se Dnem české státnosti.

UčíTelka (3. tř.): Dopis
21:00

UčíTelka (3. tř.): Dopis

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 3. ročníku napsat pozdrav z výletu formou pohlednice. Zopakujeme si, z čeho se skládá dopis, jak vyplnit adresu i kde píšeme velká písmena na začátku slov.

Pozdravy
05:37

Pozdravy

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá různými pozdravy v češtině, jejich použitím, původem a vznikem.

UčíTelka (2. tř.): Slova se skupinami bě, pě, vě
22:44

UčíTelka (2. tř.): Slova se skupinami bě, pě, vě

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 2. ročníku správně číst a psát slova se skupinami bě, pě, vě. Vyvodíme si jednotlivé slabiky, přečteme si slova, která tyto skupiny obsahují, a budeme opravovat chyby v jejich psaní.

UčíTelka (1.–2. tř.): Čteme v rozvrhu hodin
18:01

UčíTelka (1.–2. tř.): Čteme v rozvrhu hodin

Když děti učí telka! Pojďte se společně s mladšími žáky naučit číst ve školním rozvrhu. Budeme pracovat s tabulkou a rozpoznávat, co znamenají jednotlivé zkratky.

UčíTelka (2. tř.): Píšeme příběh
26:36

UčíTelka (2. tř.): Píšeme příběh

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 2. ročníku, jak správně rozvíjet pisatelské dovednosti a napsat příběh. Budeme tvořit slova, dvojice slov, věty, luštit hádanku a napíšeme vlastní krátký příběh.

UčíTelka (1. tř.): Vyvodíme a píšeme B, b
24:58

UčíTelka (1. tř.): Vyvodíme a píšeme B, b

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 1. ročníku psát písmenko B, b. V úvodu nám s vyvozením písmenka pomůže básnička, ve které si všechna písmenka b zakroužkujeme. K upevnění využijeme pantomimu, pojmenování různých ingrediencí receptu bábovky. Psát budeme provázkem, prstem do mouky i fixem na desku.

UčíTelka (2. tř.): Píšeme dopis
25:53

UčíTelka (2. tř.): Píšeme dopis

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 2. ročníku, jak správně napsat dopis. Už jste někdy někomu posílali dopis? Komu to bylo? Řekneme si, na co v dopise nesmíme zapomenout. Představme si, že jsme mimozemšťané. Co bychom o sobě mohli říct? Co bychom napsali pozemšťanům. Zkusíme si dopis napsat. Promysleme si, co opravdu chceme sdělit.

UčíTelka (1. tř.): Vyprávíme podle obrázkové osnovy
22:16

UčíTelka (1. tř.): Vyprávíme podle obrázkové osnovy

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 1. ročníku vyprávět podle obrázkové osnovy. Jakou pohádku máte nejraději? O jaké pohádce si budeme vyprávět my? Nejprve si ji společně převyprávíme. Podíváme se společně na obrázky a zkusíme je seřadit tak, jak jsme si pohádku vyprávěli. Zkusme ji převyprávět znovu, co je jednodušší? Přiřaďme k jednotlivým obrázkům text. Dokázali byste celou pohádku odvyprávět pomocí tří obrázků? Pojďme se o to pokusit.

UčíTelka (1. tř.): Vyvodíme a píšeme Ž, ž
27:38

UčíTelka (1. tř.): Vyvodíme a píšeme Ž, ž

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 1. ročníku číst a psát písmeno Ž, ž. Za pomoci obrázků a hádanek nejdříve vyvodíme písmenko Ž. Zahrajeme si hry se slabikami a nacvičíme správný tvar velkého a malého písmene Ž, ž.

UčíTelka (4. tř.): Orientační prvky v textu
22:04

UčíTelka (4. tř.): Orientační prvky v textu

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 4. ročníku používat orientační prvky v textu k lepšímu porozumění. Vyzkoušíme si práci grafiků v grafickém studiu. Budeme připravovat naučný text, který pro lepší srozumitelnost označíme orientačními prvky.

Probíhá načítání