Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Tajný život skal

Výpravy Václava Cílka do světa skal

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

30 videí
Menhiry v české krajině
02:55

Menhiry v české krajině

Václav Cílek se zamýšlí nad existencí křemencových menhirů v české krajině.

Kounovské řady
04:49

Kounovské řady

Václav Cílek vypráví na cestě za menhiry a tajemnými kamennými řadami o životě a smrti megalitických památek.

Lovci menhirů
11:07

Lovci menhirů

Václav Cílek provádí lesy nedaleko Kounova, kde lovci menhirů odkryli a vztyčili na 120 kamenů přírodního typu. Většina z nich je z křemence.

Smírčí kříže a hraniční kameny
08:10

Smírčí kříže a hraniční kameny

Václav Cílek provádí místy, kde na Trutnovsku stojí hraniční žulové kameny i středověké smírčí kříže.

Znaky v kameni
09:26

Znaky v kameni

Václav Cílek ukazuje tajemné značky tesané do kamene na zvíkovském hradě, povodňové značky tesané v Děčíně nebo symboly v pískovcích Kokořínska.

Znaky ve skalách
06:58

Znaky ve skalách

Václav Cílek provádí místy, kde v kameni ožívá historie stará tisíce let – například rytina panenky v pískovcovém převisu v Českém Švýcarsku představuje jeden z mála příkladů pravěkého skalního umění na území Čech.

Kamenné prvky v Praze a Vídni
13:24

Kamenné prvky v Praze a Vídni

Václav Cílek srovnává kamenné prvky v české a rakouské metropoli – v Praze a ve Vídni.

Horniny ve vídeňských ulicích
03:09

Horniny ve vídeňských ulicích

Václav Cílek provází po vídeňských ulicích a ukazuje nám, kde se ve Vídni můžeme setkat se zajímavými horninami využitými pro stavební účely.

Co utváří kamennou podobu Prahy?
08:19

Co utváří kamennou podobu Prahy?

Václav Cílek nás zavede do pražských ulic a pasáží a ukáže nám, kde se v Praze můžeme setkat se zajímavými horninami využitými pro stavební účely.

Pískovec ve výtvarném umění
02:26

Pískovec ve výtvarném umění

Václav Cílek ukazuje Hořice, kde se kvalitní pískovec tradičně využívá v sochařství

Antropogenní tvary v pískovcových skalních městech
07:48

Antropogenní tvary v pískovcových skalních městech

Jak člověk přetvářel pískovcová skalní města? Václav Cílek objevuje rozmanité antropogenní tvary, které lze ve skalách najít.

Jak vznikají skalní města?
02:24

Jak vznikají skalní města?

Václav Cílek popisuje, jak vznikají a jak se tvarují pískovcová skalní města.

Čím jsou česká pískovcová skalní města unikátní?
06:18

Čím jsou česká pískovcová skalní města unikátní?

Václav Cílek provádí méně známými českými pískovcovými skalními městy a vysvětluje, čím jsou světově unikátní.

Dyje: Řeka nespoutaná lidskou činností
10:24

Dyje: Řeka nespoutaná lidskou činností

Václav Cílek putuje od pramene rakouské Dyje až po Znojmo. Dyji považuje za „poslední živou řeku“, tedy řeku, která je na horním toku doposud málo ovlivněná jakýmikoliv lidskými zásahy.

Dolní tok Dyje
07:04

Dolní tok Dyje

Václav Cílek putuje na dolní tok Dyje, kde ukazuje soutoky, lužní lesy, ale i vodní stavby, mlýny, rybníky, umělé nádrže. Všechno to, co dnes ovlivňuje život řeky.

Pražská Vltava v pravěku
06:47

Pražská Vltava v pravěku

Václav Cílek na pražské Tróji popisuje, jak mohla Vltava vypadat před tisíci let.

Vznik Chebské pánve
02:14

Vznik Chebské pánve

Václav Cílek putuje do opuštěného hnědouhelného dolu v Chebské pánvi a popíše vznik hnědouhelných souvrství a představí zajímavé povrchové tvary v místě bývalého hnědouhelného dolu.

Sesuvy v Českém středohoří
03:44

Sesuvy v Českém středohoří

Václav Cílek popisuje důvody pro sesuvy a specifické svahové pochody v Českém středohoří.

Kde bude v Čechách příští sopka?
03:35

Kde bude v Čechách příští sopka?

Václav Cílek putuje do národní přírodní rezervace SOOS, kde se nachází bahenní vývěry oxidu uhličitého.

Keltský poklad a nerostné bohatství severních Čech
03:03

Keltský poklad a nerostné bohatství severních Čech

Václav Cílek putuje do Lahošti nedaleko Duchcova, kde se v minulosti našel keltský poklad. Vysvětlí, jak nález pokladu souvisí s neuváženým využíváním nerostného bohatství v severních Čechách.

Probíhá načítání