Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Příběhy 20. století

#

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 22

Doping ve vrcholovém sportu

06:42

Doping ve vrcholovém sportu

Temnou kapitolou sportu bylo a je užívání podpůrných prostředků. Jak vypadaly podoby dopingu v éře komunistického režimu? Celý východní blok chtěl, aby jeho reprezentanti byli ti nejlepší. Jak k tomu přistupovali sami sportovci? Podívejte se na příběhy čtyř vrcholových sportovců té doby, Jaroslavy Jehličkové, Remigia Machury, Vladka Laciny a Jiřího Vrdlovce.

Kolektivizace

11:01

Kolektivizace

Když se řekne kolektivizace, vybaví se mnohým události padesátých let minulého století. Jejich cílem bylo úplně vyhladit sedláky jako třídu. Příběh rodiny Jana Sedláčka ale ukazuje, že nebyla jen cesta do družstva, ale i cesta zpět k vlastnímu hospodářství. Rodina Sedláčkova dokázala kolektivizaci vzdorovat přes dvě desítky let. Když nakonec v sedmdesátých letech byl donucen do JZD vstoupit, už měl za sebou ukrývání náboženské literatury i rozšiřování Charty 77.

Reflexe Anticharty

25:02

Reflexe Anticharty

Rok 1977 není jenom rokem Charty, ale i rokem provolání Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru, tzv. Anticharty. Kampaň proti disentu byla jedním z vrcholů normalizace. Mnozí představitelé tehdejšího veřejného života jejím podpisem deklarovali podporu komunistické straně a její politice. Jak svůj podpis někteří z nich vnímají po letech? Šlo to vůbec odmítnout? Podívejte se na reflexi zpěváka Michala Prokopa, novináře Karla Hvížďaly a hudebníka Františka Ringo Čecha.

Novinářem za normalizace

25:00

Novinářem za normalizace

O novinářích se říká, že jsou sedmou velmocí a hlídacím psem demokracie. Jak ale fungují v situaci, kdy všechna média ovládá totalitní stát? Podívejte se na osudy tří významných českých novinářů. Každý z nich, Karel Pacner, Ondřej Neff i Martin Komárek, působil ve sdělovacích prostředcích různě dlouhou dobu a mají za sebou i roky působení v komunistických novinách. Jak vnímali svoji roli v komunistické propagandě? Jak fungovaly tehdejší redakce?

Veksláci

04:08

Veksláci

V totalitním Československu, zejména za normalizace, se vedle centrálně řízeného hospodářství zrodili veksláci. Byli v každém větším městě, slušně vydělávali a využívali tak situace, kdy československá koruna byla ve vztahu k západním měnám výrazně nadhodnocena. Podívejte se na krátký příběh dvou tehdejších veksláků, boxera Stanislava Tišera a kulturisty a výživového poradce Víta Chaloupky.

Černá Ostrava

24:46

Černá Ostrava

Ostravsko mělo v komunistickém Československu zvláštní místo. Ocelové srdce republiky mělo ve svém městském centru nejen vysoké pece, ale i doly. Být horníkem tehdy znamenalo prestiž, možnost získat snadno byt a jiné výhody, vysoký plat. Být horníkem ovšem také znamenalo těžkou dřinu a mnohdy závislost na alkoholu. Podívejte se na příběhy ostravských horníků i lidí, kteří pamatují i jinou Ostravu. Na pozadí je také odpověď na otázku, do jaké míry je dnešní složitá sociální situace na Ostravsku důsledkem minulosti.

Sport v totalitním státě

15:23

Sport v totalitním státě

Totalitní stát zasahoval do všech oblastí veřejného života a samozřejmě i do sportu. Sportovci se stali nástrojem komunistické propagandy stejně jako všechno, co bylo součástí veřejného prostoru. Obzvlášť po roce 1968 upnul režim na vrcholové sportovce svou pozornost. Někteří z nich, a nejznámější je příběh Věry Čáslavské, spáchali sportovní sebevraždu, jiní se pokoušeli nalézt mezi stranou a sportem nějaký kompromis. Podívejte se na výpovědi sportovců Remigia Machury, Jana Gusty Havla, Jaroslavy Jehličkové, Vladka Laciny a Jiřího Vrdlovce.

Devastace životního prostředí

05:10

Devastace životního prostředí

Jednou z největších zátěží země po komunistickém režimu byl stav životního prostředí. Nejen Ostravsko a další průmyslové aglomerace, ale zejména severní Čechy, kde byla koncentrována průmyslová a chemická výroba spolu s těžbou uhlí a tepelnými elektrárnami. Tato kombinace doslova smrtící pro životní prostředí i všechno živé se stala symbolem chybné hospodářské politiky předlistopadových vlád.

Pohraničníci

24:43

Pohraničníci

Viditelným symbolem oddělení Československa a celého východního bloku od západního světa byla železná opona. Měla podobu několikakilometrového "mrtvého" hraničního pásma s linií ostnatého drátu a dalších zátarasů. Přesto se mnoho lidí pokoušelo proniknout přes ni do svobodného světa. Hranice po většinu trvání komunistického režimu střežila pohraniční stráž. Podívejte se na tři výpovědi jejích členů.

Sedláci

24:37

Sedláci

Jedním z největších zločinů komunistického režimu byla likvidace selského stavu. Kolektivizace zemědělství u nás proběhla v míře větší než např. v okolních komunistických státech. Po pádu režimu mnozí sedláci či jejich potomci nalezli sílu, aby restituovali majetky a začali znovu hospodařit. Podívejte se na osudy tří z nich, Václava Daška ze Slavětína nad Metují, Pavla Dobrovolného z Ratibořic u Třebíče a Josefa Sotony z Trstěnic u Litomyšle.

Protisocialistický živel

07:45

Protisocialistický živel

Komunistická propaganda líčila svoji současnost v růžových barvách. Bezdomovectví a nezaměstnanost byly vyhrazeny pouze útrapám kapitalistické společnosti. Jak to bylo ve skutečnosti? Samozřejmě že tento problém se nevyhýbal ani socialistickému zřízení. Podívejte se na několik příběhů z předlistopadového Československa.

Z disidenta zpravodajcem

12:28

Z disidenta zpravodajcem

Osudy odpůrců komunistického režimu jsou plné paradoxů. Kdo by si pomyslel, že disident, častokrát vyslýchaný Státní bezpečností a třeba i justicí odsouzený, bude za pár let, po změně režimu, příslušníkem bezpečnostních služeb. Podívejte se na příběhy dvou disidentů, které se v mnohém liší a v mnohém jsou si podobné. Jedním je František "Čuňas" Stárek, který byl představitelem undergroundu a vydával časopis Vokno, a druhým Vladimír Hučín, který asi jako jediný vystoupil proti normalizaci ozbrojeným odporem.

Načíst další videa
Probíhá načítání