Státní bezpečnost

Státní bezpečnost vznikla jako neuniformovaná složka Sboru národní bezpečnosti hned po konci druhé světové války na konci června 1945. Co bylo úkolem StB? Kdo byli dvojití agenti, jak probíhalo pronásledování osob a co byly oné protistátní činnosti?

StB

Jak pracovat s námětem:

Stáhněte si pracovní listy, které v návaznosti na videa žáky postupně seznámí s historií StB, s metodami, které využívala k represím osob a s akcemi zaměřenými proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli Československa v období komunistické totality.

Námět je určen pro žáky na 2. stupni ZŠ i na SŠ.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Stručná historie StB

V pracovním listu se žák za pomoci videí seznámí se vznikem, činností a zánikem represivní složky totalitního Československa – Státní bezpečnosti.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis

Pracovní list: Akce StB

V pracovním listu se žák za pomoci videí seznámí s akcemi zaměřenými proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli Československa v období komunistické totality.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis

Pracovní list: Represe StB

V pracovním listě se žák za pomoci videí seznámí s činností StB proti konkrétním osobám, jak je mohla sledovat, zastrašovat, ničit jejich životy i kariéru.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis

Okruhy

V polovině listopadu roku 1989 došlo nejen v našich dějinách ke zvratu, který znamenal konec studené války, totalitního režimu, pád Sovětského svazu a jeho satelitů. Evropa, rozdělená železnou oponou…

Dějepis · Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Člověk a společnost
55 39

ČT edu nejsou pouze videa

1 132

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání