Fenomén normalizace

Pojem normalizace vyjadřuje v československých dějinách období od potlačení pražského jara v roce 1968 a opětovné upevnění moci komunistické strany a sovětského vlivu. Přestože represe a personální čistky ve funkcionářských, úřednických i armádních řadách skončily ve druhé polovině 70. let, o době normalizace se mluví až do roku 1989, kdy totalitní režim padl nejen u nás, ale v celé východní Evropě.

Fenomén normalizace

Přes veškerou snahu o kontrolu všech a všeho se režimu nepodařilo z paměti lidí vymazat, jak chutná svoboda. Podařilo se mu ale vyvolat v celém národě schizofrenii, se kterou se naše morálka pere dodnes. Obyvatelé normalizovaného Československa nalézali nejrůznější cesty, jak uspokojovat své materiální i kulturní potřeby. Nefunkčnost centrálně plánované ekonomiky a katastrofální stav životního prostředí byly tím, co nakonec zlomilo komunistické diktatuře vaz.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Medailonky: Představitelé normalizace

Nejdůležitější představitelé normalizace v Československu.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis

Pracovní list: Normalizace v přehledu

Období mezi lety 1968 a 1989 dostalo označení normalizace. Tento pojem se pravděpodobně poprvé objevil už v Moskevském protokolu ze srpna 1968, se píše, že českoslovenští představitelé vyjádřili své odhodlání dosáhnout normalizace poměrů v naší zemi.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Okruhy

Nejdůležitější milníky normalizačních dějin, klíčové okamžiky i potřebné souvislosti. To všechno přináší tento obsáhlý okruh dokumentující dobu nového českotelevizního seriálu Volha. Vysvětlíme si,…

Dějepis
60 32

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání