Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

DějePIC!

Do hotelu Bohemia přijdou divní hosté, vděční Čechové zazpívají svému praotci a kněžna Libuše se ujme vedení Prognostického ústavu.

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

Praotec Čech a příchod Slovanů
20:27

Praotec Čech a příchod Slovanů

Pořad netradiční formou scének, rozhovorů, reportáží a skečů zpracovává téma příchodu Slovanů na naše území z hlediska pověstí i historiografie.

První Přemyslovci dle Kosmovy kroniky
23:47

První Přemyslovci dle Kosmovy kroniky

Pořad formou scének, skečů, fiktivních rozhovorů a reportáží zachycuje osudy prvních Přemyslovců tak, jak jsou známé z Kosmovy kroniky.

Svatý Václav a svatý Vojtěch
24:10

Svatý Václav a svatý Vojtěch

Pořad formou scének, skečů, fiktivních rozhovorů a reportáží zachycuje osudy prvních dvou světců z doby Přemyslovců – Václava a Vojtěcha. Jsou zde také zmíněny předpoklady, které musí být dodrženy, aby se člověk mohl stát světcem.

Historie přemyslovského královského titulu
23:02

Historie přemyslovského královského titulu

Pořad formou scének, skečů, fiktivních rozhovorů a reportáží zachycuje historii českého královského titulu až po Václava III. Je zde také popsán význam korunovačních klenotů a vznik erbů.

Doba a život českého krále Karla IV.
23:30

Doba a život českého krále Karla IV.

Pořad zachycuje život Karla IV. a středověkou každodennost za doby jeho vlády – například mor, hygienu či potraviny, které lidé tehdy běžně jedli, a další.

Jan Žižka a husité
23:36

Jan Žižka a husité

Ukázka popisuje formou skečů, scének, fiktivních rozhovorů a reportáží husitské hnutí a život Jana Žižky.

Jiří z Poděbrad a jeho doba
24:05

Jiří z Poděbrad a jeho doba

Ukázka popisuje formou skečů, rozhovorů, fiktivních reportáží a scének dobu Jiřího z Poděbrad.

Kronika Václava Hájka z Libočan
22:16

Kronika Václava Hájka z Libočan

Ukázka formou skečů, fiktivních rozhovorů a scének komentuje mýty a pověsti zachycené v Kronice české Václava Hájka z Libočan.

Zobrazit další videa

Náměty k výuce

6 námětů

Pracovní listy

18 pracovních listů Další listy

Pracovní list pro žáky 1. stupně ZŠ

Pracovní list pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ

Pracovní list 1 pro 1. stupeň ZŠ - Učitel národů

Pracovní list 2 pro 1. stupeň ZŠ - Učitel národů

Probíhá načítání