Námět do výuky pro:

Sametová revoluce: Její příčiny, průběh a důsledky

Nejprve si stručně představíme situace, ve kterých se v roce 1989 nacházely země východního bloku, a jak vypadalo rozložení mocenských sil ve světě i v tehdejším Československu. Takzvanou sametovou revoluci u nás odstartovala původně studentská demonstrace 17. listopadu, která paradoxně nebyla vůbec poklidná. Události, které následovaly po ní, vedly ke změně režimu, jenž držel ve svých rukou veškerou moc dlouhých 40 let.

17. 11.: Ohlédnutí za sametovou revolucí

Přesto, anebo možná právě proto, že sametová revoluce patří bezpochyby k největším událostem našich moderních dějin, jsou s vývojem po ní ne všichni spokojeni. I dnes se objevují nové a nové konspirační teorie o tom, kdo vlastně zavinil či zinscenoval pád komunismu v Československu. A jak se za těch třicet let vyvinula, posunula a zestárla ve dvou státech, které po něm zbyly, společnost, nálada a kultura? Připravili jsme pro vás pracovní listy, které vám poskytnou jakési ohlédnutí za celou sametovou revolucí i s ohledem na čas, který od ní uplynul.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pád komunistických režimů: Metodický list

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Pád komunistických režimů.
Střední škola
Člověk a společnost

Pád komunistických režimů: Pracovní list

Pracovní list pro žáky střední školy. Prohlubuje znalosti spojené východním blokem, Sovětským svazem a pádem komunistických režimů ve střední a východní Evropě.
Střední škola
Člověk a společnost

Sametová revoluce ve fotografii: Metodický list

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Sametová revoluce ve fotografii.
Střední škola
Člověk a společnost

Sametová revoluce ve fotografii: Pracovní list

Pracovní list pro žáky střední školy. Prohlubuje znalosti spojené se 17. listopadem, zabývá se společenským rozměrem demonstrací.
Střední škola
Člověk a společnost

Zhodnocení polistopadového vývoje: Metodický list

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Zhodnocení polistopadového vývoje.
Střední škola
Člověk a společnost

Zhodnocení polistopadového vývoje: Pracovní list

Pracovní list pro žáky střední školy. Prohlubuje znalosti spojené s polistopadovým vývojem, zabývá se aktuálními problémy české politiky a volební problematikou.
Střední škola
Člověk a společnost

Zmanipulovaný 17. listopad: Metodický list

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Zmanipulovaný 17. listopad.
Střední škola
Člověk a společnost

Zmanipulovaný 17. listopad: Pracovní list

Pracovní list pro žáky střední školy. Prohlubuje znalosti o tématu sametové revoluce a pojednává také o různých konspiračních teoriích, které jsou s událostí spojeny.
Střední škola
Člověk a společnost

Okruhy

V polovině listopadu roku 1989 došlo v našich dějinách ke zvratu, který znamenal konec studené války, totalitního režimu, pád Sovětského svazu a jeho satelitů. Evropa, rozdělená železnou oponou,…

Dějepis · Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Člověk a společnost
42 36

ČT edu nejsou pouze videa

1 030

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání