Námět do výuky pro:

Ohlédnutí za sametovou revolucí: Její příčiny, průběh a důsledky

Co si pamatujete o událostech z listopadu 1989? Pojďme si stručně představit situace zemí východního bloku a jak vypadalo rozložení mocenských sil ve světě i v tehdejším Československu. Takzvanou sametovou revoluci u nás odstartovala původně studentská demonstrace 17. listopadu, která paradoxně nebyla vůbec poklidná. Sled událostí, který následoval po ní, vedl k pádu komunistického režimu, který držel ve svých rukou veškerou moc dlouhých 40 let.

Ohlédnutí za sametovou revolucí

Přesto, anebo možná právě proto, že sametová revoluce patří bezpochyby k největším událostem našich moderních dějin, jsou s vývojem po ní ne všichni spokojeni. I dnes se objevují nové a nové konspirační teorie o tom, kdo vlastně zavinil či zinscenoval pád komunismu v Československu. A jak se za těch třicet let vyvinula, posunula a zestárla ve dvou státech, které po něm zbyly, společnost, nálada a kultura? Připravili jsme pro vás pracovní listy, které vám poskytnou jakési ohlédnutí za celou sametovou revolucí i s ohledem na čas, který od ní uplynul.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pád komunistických režimů: Metodický list

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Pád komunistických režimů.
Střední škola
Člověk a společnost

Pád komunistických režimů: Pracovní list

Pracovní list pro žáky střední školy. Prohlubuje znalosti spojené východním blokem, Sovětským svazem a pádem komunistických režimů ve střední a východní Evropě.
Střední škola
Člověk a společnost

Sametová revoluce ve fotografii: Metodický list

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Sametová revoluce ve fotografii.
Střední škola
Člověk a společnost

Sametová revoluce ve fotografii: Pracovní list

Pracovní list pro žáky střední školy. Prohlubuje znalosti spojené se 17. listopadem, zabývá se společenským rozměrem demonstrací.
Střední škola
Člověk a společnost

Zhodnocení polistopadového vývoje: Metodický list

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Zhodnocení polistopadového vývoje.
Střední škola
Člověk a společnost

Zhodnocení polistopadového vývoje: Pracovní list

Pracovní list pro žáky střední školy. Prohlubuje znalosti spojené s polistopadovým vývojem, zabývá se aktuálními problémy české politiky a volební problematikou.
Střední škola
Člověk a společnost

Zmanipulovaný 17. listopad: Metodický list

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Zmanipulovaný 17. listopad.
Střední škola
Člověk a společnost

Zmanipulovaný 17. listopad: Pracovní list

Pracovní list pro žáky střední školy. Prohlubuje znalosti o tématu sametové revoluce a pojednává také o různých konspiračních teoriích, které jsou s událostí spojeny.
Střední škola
Člověk a společnost

Okruhy

V polovině listopadu roku 1989 došlo nejen v našich dějinách ke zvratu, který znamenal konec studené války, totalitního režimu, pád Sovětského svazu a jeho satelitů. Evropa, rozdělená železnou oponou…

Dějepis · Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Člověk a společnost
55 39

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání