Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Námět do výuky pro:

Sametová revoluce: Její příčiny, průběh a důsledky

Nejprve si stručně představíme situace, ve kterých se v roce 1989 nacházely země východního bloku, a jak vypadalo rozložení mocenských sil ve světě i v tehdejším Československu. Takzvanou sametovou revoluci u nás odstartovala původně studentská demonstrace 17. listopadu, která paradoxně nebyla vůbec poklidná. Události, které následovaly po ní, vedly ke změně režimu, jenž držel ve svých rukou veškerou moc dlouhých 40 let.

17. 11.: Ohlédnutí za sametovou revolucí

Přesto, anebo možná právě proto, že sametová revoluce patří bezpochyby k největším událostem našich moderních dějin, jsou s vývojem po ní ne všichni spokojeni. I dnes se objevují nové a nové konspirační teorie o tom, kdo vlastně zavinil či zinscenoval pád komunismu v Československu. A jak se za těch třicet let vyvinula, posunula a zestárla ve dvou státech, které po něm zbyly, společnost, nálada a kultura? Připravili jsme pro vás pracovní listy, které vám poskytnou jakési ohlédnutí za celou sametovou revolucí i s ohledem na čas, který od ní uplynul.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pád komunistických režimů: Metodický list

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Pád komunistických režimů.

Pád komunistických režimů: Pracovní list

Pracovní list pro žáky střední školy. Prohlubuje znalosti spojené východním blokem, Sovětským svazem a pádem komunistických režimů ve střední a východní Evropě.

Sametová revoluce ve fotografii: Metodický list

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Sametová revoluce ve fotografii.

Sametová revoluce ve fotografii: Pracovní list

Pracovní list pro žáky střední školy. Prohlubuje znalosti spojené se 17. listopadem, zabývá se společenským rozměrem demonstrací.

Zhodnocení polistopadového vývoje: Metodický list

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Zhodnocení polistopadového vývoje.

Zhodnocení polistopadového vývoje: Pracovní list

Pracovní list pro žáky střední školy. Prohlubuje znalosti spojené s polistopadovým vývojem, zabývá se aktuálními problémy české politiky a volební problematikou.

Zmanipulovaný 17. listopad: Metodický list

Metodický komentář pro učitele střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Zmanipulovaný 17. listopad.

Zmanipulovaný 17. listopad: Pracovní list

Pracovní list pro žáky střední školy. Prohlubuje znalosti o tématu sametové revoluce a pojednává také o různých konspiračních teoriích, které jsou s událostí spojeny.

Vybrané kapitoly

Probíhá načítání