Hospodářský versus přirozený les

01:09

Hospodářský versus přirozený les

Čím se liší přirozený les od hospodářského? Druhová skladba původních lesních vegetačních stupňů byla povětšinou nahrazena smrkovými monokulturami. Především v nižších polohách, kde by se přirozeně vyskytovaly doubravy, bučiny či lužní lesy, znamená tato změna ztrátu biodiverzity a obranyschopnosti proti škůdcům, jako je kůrovec.

Materiály ke stažení

2 listů

Pracovní list: Lesy v ČR

Pracovní list pro žáky 2. stupně a střední školy k samostatné práci. Procvičuje pojmy a znalosti: původní lesy a pralesy v ČR, hospodářské a přirozené lesy, monokultury.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Zeměpis

Pro učitele: Lesy v ČR

Doplňkový materiál pro učitele k souboru Pracovní list: Lesy v ČR. Obsahuje řešení.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Zeměpis

Mohlo by vás také zajímat

Fyzickogeografická sféra

Krajinná ekologie

Životní prostředí

ČT edu nejsou pouze videa

985

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání