Řezbář

Pojďme se společně podívat na video o krásné profesi řezbáře. Rozdíl mezi truhlářem a řezbářem je v tom, že řezbář nepoužívá stroje, ale potřebuje více dlát než truhlář. Jaká je historie řezbářství? O tento obor je v poslední době mezi mladými lidmi vyšší zájem. Pro volbu této profese je dobré mít trpělivost, výtvarný cit a ovládat kresbu.

Materiály ke stažení

2 listů

Metodické doporučení: Řemeslo s dlouhou tradicí

Hlavním cílem doporučených aktivit je seznámit děti s tradičními řemesly, které mají svou historii i u nás. Přiložená videa seznámí děti s dřevařskými řemesly, konkrétně s truhlářstvím a řezbářstvím, a rozdíly mezi oběma profesemi.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka

Pracovní list: Řemeslo s dlouhou tradicí - Práce se dřevem

Pracovní list je určen pro žáky 3.–5. tříd a zabývá se tématem dřevozpracujících řemesel. Žáci k vypracování pracovního listu potřebují psací potřeby.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka

Mohlo by vás také zajímat

Člověk ve společnosti

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání