Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Práce s daty a informacemi

Rozšiřující materiály:

Stupeň vzdělání:

Řadit podle:

Seřadit podle...

Zobrazuji 1-20 z 20
Dáme to! Pravděpodobnost a kombinatorika
12:51

Dáme to! Pravděpodobnost a kombinatorika

Vypočtěte, sestrojte, doplňte, určete, uveďte, zakreslete... Jednomu z toho jde hlava kolem. Zachovejte hlavně klid. Tak jako každá trampota má svou mez, má i každá úloha své řešení. A na to, abyste k němu dospěli, určitě nemusíte být Einsteinem. I když je maturitní zkouška z matematiky každý rok trochu jiná, okruhy popsané CERMATem se příliš nemění a nároky na úspěšné složení maturity jsou popsány poměrně přesně. A my a naše pracovní listy jsme tu proto, abychom vám pomohli je splnit. Dnes se společně podíváme na pravděpodobnost a statistiku.

Škola doma (9. tř.): Aritmetický průměr
08:54

Škola doma (9. tř.): Aritmetický průměr

Když nemohou děti do školy, pusťte si školu domů! Tým lektorů pomůže žákům s přípravou na přijímací zkoušky a zopakuje s nimi to nejzákladnější z učiva matematiky. Ondřej Šíla vysvětluje, k čemu jsou dobré tabulky, co znamená pojem četnost a jak se počítá aritmetický průměr. Výklad doplňuje konkrétními příklady.

Škola doma (9. tř.): Slovní úlohy s tabulkami
09:20

Škola doma (9. tř.): Slovní úlohy s tabulkami

Když nemohou děti do školy, pusťte si školu domů! Tým lektorů pomůže žákům s přípravou na přijímací zkoušky a zopakuje s nimi to nejzákladnější z učiva matematiky. Ondřej Šíla ukazuje, jak využít znalosti o aritmetickém průměru na konkrétním příkladu.

Škola doma (9. tř.): Slovní úlohy s grafy
08:07

Škola doma (9. tř.): Slovní úlohy s grafy

Když nemohou děti do školy, pusťte si školu domů! Tým lektorů pomůže žákům s přípravou na přijímací zkoušky a zopakuje s nimi to nejzákladnější z učiva matematiky. Ukážeme si, jak řešit slovní úlohy s grafy a na co si dát při řešení úloh pozor.

UčíTelka (4. tř.): Čteme v jízdních řádech
21:55

UčíTelka (4. tř.): Čteme v jízdních řádech

Když děti učí telka! Naučme se společně se žáky 4. ročníku, jak se orientovat v jízdních řádech. Aby nám to šlo lépe, nejprve si zopakujeme základní jednotku času, převody jednotek a počítání s časem. Poté si na pražské tramvajové lince číslo 17 ukážeme, jak se v jízdním řádu správně orientovat.

UčíTelka(1.–2. tř.): Rodokmen
00:00

UčíTelka(1.–2. tř.): Rodokmen

Když děti učí telka! Pojďte si společně s mladšími žáky zopakovat názvy členů rodiny. Budeme společně počítat a porovnávat věk jednotlivých členů rodiny. Vyřešíme slovní úlohu.

UčíTelka (4. tř.): Převádíme jednotky
21:54

UčíTelka (4. tř.): Převádíme jednotky

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 4. ročníku pracovat s jednotkami různých veličin. Budeme třídit jednotky podle veličin, řadit je podle velikosti i přirovnávat si různé veličiny k úkonům v praktickém životě. Procvičíme si převody jednotek času, hmotnosti i délky a vyzkoušíme svůj odhad.

UčíTelka (3. tř.): Čteme časové údaje
20:32

UčíTelka (3. tř.): Čteme časové údaje

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 3. ročníku orientovat v časových údajích. Pokusíme se utřídit svoje znalosti a zařadíme si je do určitého systému. Budeme číst časové údaje na různých měřidlech času. Některá jsou zcela běžná, jiná zase téměř nepoužíváme. Přehled bychom o nich ale mít měli.

UčíTelka (3. tř.): Orientujeme se v čase
20:42

UčíTelka (3. tř.): Orientujeme se v čase

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 3. ročníku měřit čas a orientovat se v něm. Zopakujeme si různé jednotky času, budeme řadit i počítat s měsíci v roce a vyzkoušíme také svůj odhad.

UčíTelka (1. tř.): Orientujeme se v čase
24:25

UčíTelka (1. tř.): Orientujeme se v čase

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 1. ročníku orientovat v čase. Budeme spolu hledat různé možnosti, jak čas měříme a dělíme. Dozvíme se, jak označujeme různé jednotky času. Dle zadání se zkusíme orientovat ve dnech v týdnu a také si vyzkoušíme rozpoznávat čas na ciferníku.

UčíTelka (3.–5. tř.): pojedeme na výlet
20:30

UčíTelka (3.–5. tř.): pojedeme na výlet

Když děti učí telka! Pojďte se společně se staršími žáky vydat na výlet do Kutné Hory. Co potřebujeme vědět, abychom mohli naplánovat výlet? Na kolik nás vyjde cesta vlakem? Porovnáme ji s cestou autobusem a spočítáme si vstupné do kutnohorských památek. Na kolik korun vyjde výlet celou rodinu nebo naši třídu?

Panna, nebo orel?
03:12

Panna, nebo orel?

Co je to intuice? A můžeme pomoci náhodě? Co nám padne častěji, když hodíme mincí? Panna, nebo orel? Pojďte se podívat, jak je to s náhodou a intuicí v matematice.

UčíTelka (5. tř.): Rozlišujeme přímou a nepřímou úměrnost
24:14

UčíTelka (5. tř.): Rozlišujeme přímou a nepřímou úměrnost

Když děti učí telka! Naučme se se žáky 5. ročníku rozlišovat přímou a nepřímou úměrnost. Oba pojmy přirozeně vyvodíme na malé oslavě ve studiu.

UčíTelka (4. tř.): Pracujeme s daty
21:35

UčíTelka (4. tř.): Pracujeme s daty

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 4. ročníku pracovat v matematice s daty a informacemi. V této lekci budeme data číst z tabulek a různých diagramů. Naučíme se také data sbírat za pomoci stopek a zapisovat je.

UčíTelka (5. tř.): Počítáme s časovými údaji
24:24

UčíTelka (5. tř.): Počítáme s časovými údaji

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 5. ročníku počítat s časovými údaji. Veronika Dobrovolná s dětmi pátrají po tom, jaké jednotky času znají. A tentokrát nechybí ani pokus. Kolik dřepů uděláte za minutu? Kolik vyjmenovaných slov napíšete za minutu? Zkuste to odhadnout a podívejte se, jak přesné byly odhady dětí ve studiu. Společně se zaměříme i na další časové údaje v našem životě. Kolik času strávíme na kroužcích? Kolik hodin, minut, sekund týdně? To vše si v této lekci budete moci vyzkoušet a spočítat.

UčíTelka (1. tř.): Orientujeme se v tabulce
23:47

UčíTelka (1. tř.): Orientujeme se v tabulce

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 1. ročníku pracovat s daty a orientovat se v tabulce. Tentokrát se přesuneme do cukrárny u Haničky, kde budeme evidovat do tabulky nanuky, kornouty i několik druhů zmrzlin. Zamyslíme se nad zapeklitými matematickými otázkami a také zkusíme doplnit označení sloupečků i řádků do připravené tabulky.

UčíTelka (5. tř.): Čteme údaje z diagramu
25:33

UčíTelka (5. tř.): Čteme údaje z diagramu

Když děti učí telka! Zkusme společně se žáky 5. ročníku zjistit, co je to statistika. A rozhodně to není nuda, jak se zpívá v úvodní písni. Naučíme se, jaký je rozdíl mezi sloupcovým a kruhovým diagramem a jak z nich vyčíst zajímavé informace. Diagramy si vytvoříme a naučíme se pokládat správné otázky.

UčíTelka (1. tř.): Pracujeme s tabulkou
24:29

UčíTelka (1. tř.): Pracujeme s tabulkou

Když děti učí telka! Naučme se společně se žáky 1. ročníku zaznamenávat data. Nejprve si pomocí kostek postavíme stavby podle vzoru a následně každou z krychliček zaevidujeme podle barvy a umístění přehledně do tabulky.

UčíTelka (4. tř.): Násobíme a dělíme do tisíce
24:35

UčíTelka (4. tř.): Násobíme a dělíme do tisíce

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 4. ročníku násobit a dělit do tisíce. Sandra Holáková pracuje s praktickými úlohami (nakupování) a procvičuje s dětmi násobení mimo obor malé násobilky. Při počítání s odlišnými cenami různých balení vajíček děti řeší slovní úlohy a odpovídají na různě náročné problémové otázky.

UčíTelka (3.–5. tř.): O naší zemi
19:43

UčíTelka (3.–5. tř.): O naší zemi

Když děti učí telka! Jaké jsou nejdelší řeky v České republice? Zjistěte to s námi a propojte vlastivědu s matematikou. Zkuste jejich délku toku vyčíst z grafu. Nejprve podle grafu odhadneme jejich délku a pak si náš odhad zpřesníme a ověříme. Budeme i porovnávat a zjišťovat, o kolik je která řeka delší.

Probíhá načítání