Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Geometrie v prostoru

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 14

UčíTelka (1.–2. tř.): Stavíme věže

17:31

UčíTelka (1.–2. tř.): Stavíme věže

Když děti učí telka! Dají se kostky použít i v matematice? Jistě, a jak! Pojďme společně s mladšími žáky zjistit, co znamená v matematice krychlová stavba, a zkoumejme její vlastnosti. Jak postavit nejvyšší věž? Kolik podlaží stavba má? Podívejme se společně do Krychlíkova a přibližme si 3D prostor pomocí dětských kostek.

UčíTelka (3. tř.): Základní geometrická tělesa

20:21

UčíTelka (3. tř.): Základní geometrická tělesa

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 3. ročníku pojmenovávat geometrická tělesa. Rozhlédneme se kolem sebe a uvědomíme si, co má tvar krychle, kvádru, kužele, koule, jehlanu a válce. Dokážeme všechna popsaná tělesa vymodelovat?

Tělesa hranatá a kulatá

07:07

Tělesa hranatá a kulatá

Aby udělal dojem na Aničku i celou třídu, seznamuje se Kája se základními hranatými a kulatými geometrickými tělesy. Zjišťuje, co jsou to hrany, vrcholy, podstava i plášť, a na příkladech běžných věcí kolem sebe poznává krychli, kvádr, hranol, jehlan i kouli. Nově nabyté vědomosti pak zábavnou formou předvede spolužákům.

UčíTelka (5. tř.): Povrch krychle

24:55

UčíTelka (5. tř.): Povrch krychle

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 5. ročníku počítat povrch krychle. Co to vlastně povrch je a jak jej vypočítáme? V dnešním díle nám s tím pomůže jeden z dvojice známých kutilů Pat a Mat. Který z nich to bude?

UčíTelka (4. tř.): Geometrická tělesa

21:56

UčíTelka (4. tř.): Geometrická tělesa

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 4. ročníku poznávat geometrická tělesa. Řekneme si, jaké vlastnosti mají tělesa, která z geometrie známe. Vymodelujeme si tělesa podle zadaných instrukcí a pojmenujeme je. Vyrobíme si také čepičku na narozeninovou oslavu. Jaký tvar bude mít?

UčíTelka (3.–5. tř.): Zajímavé rozhledny

20:49

UčíTelka (3.–5. tř.): Zajímavé rozhledny

Když děti učí telka! Pojďte si společně se staršími žáky zopakovat, jaké znáte základní geometrická tělesa a jaké jsou jejich vlastnosti. Zjistěte, z jakých geometrických těles mohou být postaveny rozhledny, a vytvořte si jejich zmenšený model.

UčíTelka (2. tř.): Tělesa

25:29

UčíTelka (2. tř.): Tělesa

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 2. ročníku poznat základní tělesa. Veronika Dobrovolná s drakem Krychlákem pomůže dětem najít tělesa, která můžeme vidět kolem sebe. Která tělesa se kutálejí? Která stojí a která se překlápějí? Co je to hrana a stěna tělesa? To všechno se dozvíte v této lekci.

UčíTelka (1. tř.): Počítáme s kostkami

27:09

UčíTelka (1. tř.): Počítáme s kostkami

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 1. ročníku pracovat se stavebnicí. Budeme hledat pravidelný rytmus ve stavbách. Pokusíme se zjistit, kolik je možné postavit různých staveb ze tří krychlí, a také si dáme „běhací“ diktát.

UčíTelka (4. tř.): Počítáme se stavebnicí

18:55

UčíTelka (4. tř.): Počítáme se stavebnicí

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 4. ročníku pracovat se stavebnicí trochu jinak. Zopakujeme si osovou souměrnost, zahrajeme si různé „stavitelské“ hry, vyřešíme slovní úlohu a zároveň si u toho krásně pohrajeme. Tak hurá do toho!

UčíTelka (3. tř.): Stavby z krychlí

21:26

UčíTelka (3. tř.): Stavby z krychlí

Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 3. ročníku zaznamenávat stavby z krychlí. Když se na stavbu podíváme z výšky a záznam si zakreslíme, vznikne nám plánek stavby. Pokud je plánek přehledný, pak může stavbu kdokoliv postavit znovu. Třeba z vás jednou budou architekti.

UčíTelka (1. tř.): Stavíme z krychlí

25:25

UčíTelka (1. tř.): Stavíme z krychlí

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 1. ročníku stavět z krychlí. Lenka Švimberská si na začátku lekce s dětmi zopakuje číselnou řadu do 20. Zahrajeme si i hru s hracími kostkami a pak budeme pracovat s velkými krychlemi. Řekneme si, jaká pravidla platí pro krychlovou stavbu, a vyvodíme si zápis plánu stavby. Podle plánů pak zkusíme postavit vlastní krychlové stavby. Uhodnete, která stavba patří ke kterému plánu?

UčíTelka (1. tř.): Stavíme stavby podle plánu

22:35

UčíTelka (1. tř.): Stavíme stavby podle plánu

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 1. ročníku stavět stavby podle plánu. V úvodu si nejprve za pomoci hry s kostkami vyvodíme pravidla pro úspěšnou stavbu. V další části lekce se žáci naučí orientovat v plánu a stavět podle něj stavby.

Načíst další videa
Probíhá načítání