Etika

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 8

Kožešinové farmy v Čechách

03:06

Kožešinové farmy v Čechách

Obraz je název organizace, která se snaží zabránit tomu, aby se u nás chovala divoká zvěř kvůli módní kožešině. Autentické záběry z kožešinových farem v Česku.

Nekalé podnikání se psy

02:16

Nekalé podnikání se psy

Čím dál častěji se objevují případy nekalého podnikání se psy. V množírnách psy velké štěstí nečeká. Existují však lidé, kteří zasvěcují svůj život pomoci zvířatům v nouzi. Ukázka, jak vypadají a fungují množírny psů.

Korupce

01:50

Korupce

Korupce je zneužití postavení nebo funkce v dané oblasti k osobnímu prospěchu. Projevuje se podplácením, úplatky, vydíráním. Korupce je trestná.

Morální kredit

01:41

Morální kredit

Morální kredit označuje vlastnost člověka. Člověk s vysokým morálním kreditem je hodnocen jako čestný a spolehlivý.

Etický kodex

01:58

Etický kodex

Pořad se věnuje etickému kodexu novináře, který vymezuje, jak se má novinář ve sporných situacích zachovat.

Chrti v nouzi

06:04

Chrti v nouzi

Chrti jsou v Irsku považováni za pracovní nástroj. Jsou prostředkem k zisku peněz a zajištění lepšího postavení ve společnosti. Jejich záchranou se v ČR zabývá organizace Chrti v nouzi.

Etika médií

02:42

Etika médií

Pořad se věnuje otázce, jestli si může novinář dělat, co chce. Ve své práci by měl dodržovat zásady novinářské etiky.

Regulace reklamy

02:09

Regulace reklamy

Pořad odpovídá na otázku, zda je v reklamě vše povoleno, nebo zda naopak musí reklamní sdělení splňovat nějaká pravidla.

Probíhá načítání