Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Třicet svobodných

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 20

Pozadí sametové revoluce

08:17

Pozadí sametové revoluce

Tři desítky osobností hodnotí klíčové okamžiky 30 let po sametové revoluci. Listopad 1989 vzbuzuje i po letech mnoho otázek. Šlo o revoluci, převrat nebo jen domluvené předání moci? A proč proti demonstrantům nezasáhla silou armáda a policie? K pochybnostem přispívá např. i jednomyslné hlasování komunistických poslanců Federálního shromáždění, kteří zvolili Václava Havla prezidentem. Zjednodušeně řečeno: co člověk, to názor.

Úvahy o možném zmanipulování sametové revoluce

04:45

Úvahy o možném zmanipulování sametové revoluce

Tři desítky osobností hodnotí klíčové okamžiky 30 let po sametové revoluci. Existují názory, že revoluce v listopadu 1989 byla zmanipulována a připravena, možná Státní bezpečností, možná dokonce KGB. Jediná prokázaná manipulace se však týká provokace s údajným úmrtím studenta Šmída na Národní třídě, kterého sehrál agent StB Ludvík Zifčák. Konspirační teorie jsou přitažlivé, ale aktéři revolučních událostí mají jasno.

Václav Havel a nepolitická politika

06:47

Václav Havel a nepolitická politika

Tři desítky osobností hodnotí klíčové okamžiky 30 let po sametové revoluci. Ikonou sametové revoluce se stal Václav Havel. Byl přirozeným lídrem a především morální autoritou, jeho osobnost měla navíc nevídaný mezinárodní přesah. Ani on se ale nevyvaroval omylů, chybná byla např. jeho představa nepolitické politiky. Občanská společnost však bohužel nemůže nahradit svobodnou soutěž politických stran. První svobodné volby v roce 1990 pak naznačily směr, kterým se bude země ubírat.

Odchod okupačních sovětských vojsk

02:43

Odchod okupačních sovětských vojsk

Tři desítky osobností hodnotí klíčové okamžiky 30 let po sametové revoluci. Pro mnohé byl jedním z nejkrásnějších momentů polistopadového vývoje odchod okupačních sovětských vojsk. Celá akce trvala rok a řídil ji rocker Michael Kocáb. Po více než dvaceti letech tak z Československa konečně odešlo mnoho desítek tisíc ruských vojáků a jejich rodinných příslušníků. Rozhodně ale neodešli s prázdnou.

Lustrační zákon a svazky StB

02:38

Lustrační zákon a svazky StB

Tři desítky osobností hodnotí klíčové okamžiky 30 let po sametové revoluci. Do dnešních dnů přetrvává problém vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Roku 1990 byl přijat tzv. lustrační zákon, který stanovuje předpoklady pro výkon některých veřejných funkcí. Spolupráce s komunistickým režimem byla a stále je společenským stigmatem a svazky Státní bezpečnosti se staly postrachem všech, kteří se v nich ocitli. Důvod evidence mohl být přitom různý.

Problém zákazu komunistické strany

04:01

Problém zákazu komunistické strany

Tři desítky osobností hodnotí klíčové okamžiky 30 let po sametové revoluci. Po rozpadu komunistického režimu se vedla polemika o tom, co s komunisty a komunistickou stranou. Mnozí vnímají jako velkou chybu, že strana nebyla hned po revoluci ze zákona zakázána. V polistopadové době to ale nebylo z legislativního hlediska tak jednoduché. Doufalo se proto, že strana zanikne sama tím, že neuspěje ve svobodných volbách. Příklon ke komunistům však ve společnosti přetrval.

Svobodné volby v roce 1992

03:08

Svobodné volby v roce 1992

Tři desítky osobností hodnotí klíčové okamžiky 30 let po sametové revoluci. Druhé svobodné volby proběhly už po dvou letech a přinesly změnu. Občanské fórum se vyčerpalo a na jeho pozadí se začaly formovat nové politické strany se svými vlastními zájmy a cíli. Jednoznačným vítězem voleb v roce 1992 se stala Občanská demokratická strana a politická hvězda Václava Klause začala strmě stoupat vzhůru.

Rozpad ČSFR

03:42

Rozpad ČSFR

Tři desítky osobností hodnotí klíčové okamžiky 30 let po sametové revoluci. Svobodná československá republika neměla dlouhého trvání. Touha Slováků po samostatném státě byla veliká, a tak už na konci roku 1992 došlo k rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky. Pozitivní bylo, že rozdělení proběhlo klidně a bez násilí. Pouto mezi oběma národy navíc nevymizelo a Češi se Slováky k sobě mají nadále velmi blízko.

Privatizace státního majetku

03:57

Privatizace státního majetku

Tři desítky osobností hodnotí klíčové okamžiky 30 let po sametové revoluci. Na začátku 90. let bylo důležité vyřešit otázky týkající se státního majetku, především jeho privatizace. Václav Klaus se jako tehdejší ministr financí rozhodl pro kuponovou privatizaci. Významným krokem pro český stát byla také privatizace bankovního sektoru, která je spojena s vládou Miloše Zemana.

Zhodnocení polistopadového vývoje

05:44

Zhodnocení polistopadového vývoje

Tři desítky osobností hodnotí klíčové okamžiky 30 let po sametové revoluci. Průzkumy k třicátému výročí revoluce ukázaly, že většina Čechů se má lépe než před rokem 1989 a že nejvýše hodnocenými hodnotami zůstávají svoboda a demokracie. Přesto se mnoho věcí nepovedlo a některá očekávání nebyla naplněna. A tak vedle spokojených lidí, kteří cítí hrdost na svou zemi, existuje řada těch, kteří pociťují spíše deziluzi, úzkost a strach z budoucnosti.

Deziluze z polistopadového vývoje

07:05

Deziluze z polistopadového vývoje

Tři desítky osobností hodnotí klíčové okamžiky 30 let po sametové revoluci. I po třiceti letech pokládá většina lidí za největší hodnotu svobodu. Ale svoboda klade značný důraz na vlastní zodpovědnost a tomu se mnozí za vlády komunistů neměli možnost naučit. Mnoho očekávání a ideálů revoluce zůstalo nenaplněno, což nutně vyvolává pocit rozčarování a následně touhu po změně. Prostor pak dostávají různé populistické a demagogické subjekty a krize se prohlubuje.

Česká politika v novém tisíciletí

04:27

Česká politika v novém tisíciletí

Tři desítky osobností hodnotí klíčové okamžiky 30 let po sametové revoluci. Porevoluční idealismus vystřídala reálná politika se všemi svými nešvary, jako jsou politické kšefty a handrkování, zneužívání postavení nebo útoky na nezávislost státních institucí. Po volbách v roce 2017 se navíc komunisté dostali opět zprostředkovaně k moci, když uzavřeli s vládnoucím hnutím dohodu o podpoře vlády. Společnost je rozdělená a zjišťuje, že ke skutečné demokracii je nutné mentálně dozrát.

Načíst další videa
Probíhá načítání