Informační válka

Hoaxy, dezinformace, phishing, řetězové emaily. Časy se mění a spolu s nimi i způsoby vedení válek. V dnešní postmoderní společnosti jsou dalším mocným nástrojem šíření strachu, nenávisti a paniky také informace, respektive dezinformace. Česko a Slovensko jsou terčem především těch ruských, které si kladou za cíl rozdělit společnost, a tím ji oslabit a ochromit.

Informační válka

Dezinformace mohou vypadat různě. Někdy je snadné je odhalit, protože je úplně jasné, že jde o propagandu. Stále častěji jsou ale velmi sofistikované. Produkují je jednotlivci i tzv. trollí farmy. Jak to v nich chodí a proč ilegální jednání či názory, které z nich zaznívají, nikdo netrestá? České ministerstvo vnitra považuje dezinformační kampaně za velké riziko, zatímco veřejnost má stále tendence jejich moc podceňovat.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list s řešením: Informační válka

Řešení k pracovnímu listu Informační válka.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Informatika

Pracovní list: Informační válka

Pracovní list je určen pro žáky 8.-9. třídy ZŠ nebo studenty SŠ. Pomůcky nejsou potřeba. Cíl pracovního listu: Vzdělat žáky o existenci a metodách informační války jako nenásilného a rafinovaného způsobu „boje“, kterým organizace, státy a mocnosti prosazují svoje zájmy mezi ostatními.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Informatika
Časová náročnost:
45 minut

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání