Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Tajný život skal

#

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 30

Pražská Vltava v pravěku

06:47

Pražská Vltava v pravěku

Václav Cílek na pražské Tróji popisuje, jak mohla Vltava vypadat před tisíci let.

Dolní tok Dyje

07:04

Dolní tok Dyje

Václav Cílek putuje na dolní tok Dyje, kde ukazuje soutoky, lužní lesy, ale i vodní stavby, mlýny, rybníky, umělé nádrže. Všechno to, co dnes ovlivňuje život řeky.

Dyje: Řeka nespoutaná lidskou činností

10:24

Dyje: Řeka nespoutaná lidskou činností

Václav Cílek putuje od pramene rakouské Dyje až po Znojmo. Dyji považuje za „poslední živou řeku“, tedy řeku, která je na horním toku doposud málo ovlivněná jakýmikoliv lidskými zásahy.

Jak vznikají teplé karlovarské prameny

06:38

Jak vznikají teplé karlovarské prameny

S Václavem Cílkem se vydáme do Karlových Varů po stopách tajného života. Ten se neodehrává jen mezi herci v hotelu Termál, ale především nehluboko pod povrchem, kde vyvěrají divoké vývěry a jímané prameny.

Jak vznikají skalní města?

02:24

Jak vznikají skalní města?

Václav Cílek popisuje, jak vznikají a jak se tvarují pískovcová skalní města.

Chemické zvětrávání a ekosystém z minulosti

04:19

Chemické zvětrávání a ekosystém z minulosti

Václav Cílek putuje do Oráčova, kde v tamním lomu můžeme najít zajímavé mikro-ekosystémy. Zvětráváním pyritu vzniká chemicky extrémní prostředí vhodné k chemickým reakcím, které mohly probíhat v raných stádiích života na Zemi.

Kde bude v Čechách příští sopka?

03:35

Kde bude v Čechách příští sopka?

Václav Cílek putuje do národní přírodní rezervace SOOS, kde se nachází bahenní vývěry oxidu uhličitého.

Závrty a propasti

01:45

Závrty a propasti

Pořad vysvětluje, jak vzniká ve vápenci závrt a propast. Václav Cílek putuje do Moravského krasu, kde je možné tyto geomorfologické tvary vidět v různém stádiu vývoje.

Mořské vápence v Čechách a na Moravě

06:07

Mořské vápence v Čechách a na Moravě

Jak a kdy u nás vznikl vápenec? Čím je typický? Jak vzniká jeskyně? S Václavem Cílkem si projdeme údolí, kde se propadají vody říček, aby se opodál prostřednictvím vývěr opět dostaly na povrch.

Pozůstatky sopečné činnosti v Českém středohoří

06:30

Pozůstatky sopečné činnosti v Českém středohoří

Václav Cílek vypravuje o období tektonického neklidu na našem území, jehož nejpůsobivějším výtvorem je krajina Českého středohoří. To, co se dnes v Českém středohoří tyčí k nebi, nejsou sopky, ale jen jejich přívodní kanály, sopouchy.

Svědek sopečné činnosti: Čedič

05:54

Svědek sopečné činnosti: Čedič

Václav Cílek putuje do severních a západních Čech zasažených třetihorní sopečnou činností. Popisuje vznik čedičových sloupců a tajemství čedičových sutí.

Vznik Chebské pánve

02:14

Vznik Chebské pánve

Václav Cílek putuje do opuštěného hnědouhelného dolu v Chebské pánvi a popíše vznik hnědouhelných souvrství a představí zajímavé povrchové tvary v místě bývalého hnědouhelného dolu.

Načíst další videa
Probíhá načítání