Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Božena

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 28

Božena: Poslední setkání s Havlíčkem

01:17

Božena: Poslední setkání s Havlíčkem

Po návratu z Brixenu měl Havlíček zakázaný pobyt v Praze. Povolen mu byl až v okamžiku, kdy bylo zřejmé, že je nevyléčitelně nemocný. Krátká ukázka z minisérie Božena zaznamenává setkání jeho setkání s Boženou Němcovou. I zde byl Havlíček pod neustálým policejním dohledem.

Božena: Havlíčkův pohřeb

02:32

Božena: Havlíčkův pohřeb

Roku 1856 umírá Karel Havlíček Borovský. Ukázka z minisérie Božena zachycuje jeho pohřeb, který se stal jakousi manifestací vlastenectví. Jako takřka každý vlastenecký projev v 50. letech 19. století se i rozloučení s Havlíčkem dělo za bedlivé pozornosti tajné policie. Pohřeb organizoval Josef Němec, který byl následně potrestán osmidenním vězením...

Božena: Století pokroku

04:22

Božena: Století pokroku

19. století zásadně změnilo tehdejší společnost. Je to století vynálezů a obrovského pokroku v technice, medicíně, stavitelství a dalších oborech lidské činnosti. Němcová se o novinky velmi zajímala, dokládá to nejen scénka s kostkovým cukrem v minisérii Božena. Možná i kvůli zájmu o vše nové vyhledávala společnost lékařů. Historička Milena Lenderová a scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková zasazují zájmy Boženy Němcové o novinky do dobového kontextu.

Božena: Inspirace k Babičce

09:10

Božena: Inspirace k Babičce

Babička patří k vrcholným dílům celé české literatury. Literární historik Milan Horký, historička Milena Lenderová a scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková hledají odpověď na otázku, kde našla Božena Němcová inspiraci k napsání tohoto díla a v čem spočívá jeho výjimečnost. Video zahrnuje také ukázky z minisérie Božena.

Božena: Němcovi pod policejním dohledem

14:43

Božena: Němcovi pod policejním dohledem

Manželé Němcovi se kvůli svému vlastenectví dostávali do problémů už před rokem 1848. Poražená revoluce ovšem jejich potíže s režimem ještě zhoršila. Tajná policie sledovala nejen je, ale také řadu jejich přátel a byla začátkem pádu rodiny Němcových. O tomto aspektu života v monarchii hovoří historičky Magdalena Pokorná a Milena Lenderová, literární historik Milan Horký, scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková a konzultant minisérie Tomáš Feřtek. Video ilustrují ukázky z minisérie Božena.

Božena: Šiřitelka osvěty

06:57

Božena: Šiřitelka osvěty

Božena Němcová byla šiřitelka osvěty. Chtěla lidi vzdělávat, důležitá pro ni byla svoboda slova. Často ovšem narážela na nezájem, nepochopení i nevraživost okolí. O jejích vzdělávacích snahách hovoří scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková, konzultant minisérie Tomáš Feřtek, historička Magdalena Pokorná a literární historik Milan Horký. Video je prokládáno ukázkami z minisérie Božena.

Božena: Charismatická a svobodná

08:42

Božena: Charismatická a svobodná

Božena Němcová byla charismatická osobnost, která k sobě dokázala přitahovat pozornost. Prosazovala a obhajovala právo na vlastní citový život, chtěla být svobodná. Šla si za svým a na okolí se příliš neohlížela. Proto také byla často vnímána jako bezohledná, sobecká žena. K této stránce její osobnosti se vyjadřují scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková, konzultant minisérie Tomáš Feřtek či literární historik Milan Horký. Jejich vyjádření jsou doplněna ukázkami z minisérie Božena.

Božena: Závěr života

08:17

Božena: Závěr života

Poslední léta života Boženy Němcové byla silně poznamenána stále ostřejšími rozepřemi s manželem a zhoršujícím se zdravotním stavem. Ukázka z minisérie Božena zachycuje samotný závěr života české spisovatelky od jejího příjezdu do Litomyšle, kam ji pozval nakladatel Augusta, až po její úmrtí v Praze, kam ji už vážně nemocnou převezl Josef Němec.

Božena: Česká obrozenecká lékařská terminologie

01:12

Božena: Česká obrozenecká lékařská terminologie

Krátká ukázka z minisérie Božena dokumentuje stav české lékařské terminologie v polovině 19. století, na jejímž vývoji se podílel i Václav Staněk, přední představitel pražské vlastenecké společnosti. Boženu Němcovou jako českou vlastenku vývoj jazyka samozřejmě zajímal.

Božena: Českomoravské bratrstvo

02:54

Božena: Českomoravské bratrstvo

Rok 1851. Josef Němec je na vlastní žádost přeložen z Domažlic do Uher a Božena Němcová se s dětmi vrací do Prahy. Ukázka z minisérie Božena zachycuje mimo jiné debatu Boženy Němcové s Karlem Havlíčkem Borovským, Janem Helceletem a Josefem Čejkou o Českomoravském bratrstvu, které mělo na Boženu Němcovou značný vliv. Šlo o sdružení lidí, které spojovala myšlenka, že poměry ve společnosti lze zlepšit na základě vzájemné lásky, porozumění a spolupráce.

Božena: Dozvuky porážky revoluce 1848

04:20

Božena: Dozvuky porážky revoluce 1848

Revoluce v roce 1848 v Praze skončila porážkou. Ukázka z minisérie Božena zachycuje dopad této události na rodinu Němcových v Domažlicích. Josef Němec demonstrativní procházkou po městě v čamaře – kabátě považovaném za symbol českého vlastenectví a příslušnosti ke slovanství – ukončuje pobyt celé rodiny v Domažlicích a podává žádost o přeložení do Uher.

Božena: Postavení ženy ve společnosti v 1. pol. 19. století

07:09

Božena: Postavení ženy ve společnosti v 1. pol. 19. století

Proč Božena Němcová svým životem ve své době tolik vyčnívala? V 1. polovině 19. století existovala poměrně přesná pravidla, co se od ženy a manželky očekává. Němcová se ale chovala úplně jinak, proto bylo její okolí včetně manžela tak často pobouřeno jejím životním stylem. K postavení ženy ve společnosti 1. poloviny 19. století se vyjadřují scenáristky minisérie Božena Martina Komárková a Hana Wlodarczyková, odborný konzultant minisérie Tomáš Feřtek, historička Milena Lenderová a literární historik Milan Horký. Video obsahuje ukázky z minisérie Božena.

Načíst další videa
Probíhá načítání