Příběhy druhé světové války: Člověk musí bojovat za správnou věc

Válka logicky zamíchala osudy lidí. Některé z nich připomínají antickou tragédii. Po Mnichovské dohodě čelili osobnosti československého veřejného života mnohým výzvám. V těžké situaci se ocitl nejen Emil Hácha, který byl donucen svěřit svůj národ do německých rukou. Spisovatel Vladislav Vančura patřil mezi první popravené v reakci na atentát na Heydricha, nejvýznamnější čin československého odboje. Ten měl nedozírné následky v podobě vypálení Lidic a Ležáků. Ironicky krutý byl osud i k Janu Masarykovi.

Příběhy druhé světové války

Seznamte se blíže s lidmi, kteří museli za války činit nejtěžší rozhodnutí svých životů. V koncentračních táborech končily elity našeho národa, které se odmítaly klanět protektorátu, i lidé, kteří se jen ve špatný čas vyskytli na špatném místě. O životě a smrti nesčetněkrát rozhodovala náhoda či jen projev obyčejného lidského soucitu. Jiní se rozhodli proti nacistickému režimu aktivně bojovat a obětovat se za naši svobodu. Škodolibý osud přichystal pak všem, kteří tak nečinili s ideou třídní rovnosti, nepěknou katarzi v podobě únorového převratu v roce 1948.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Příběhy druhé světové války: Emil Hácha

Pracovní list k námětu do výuky Příběhy druhé světové války, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Příběhy druhé světové války: Vladislav Vančura

Pracovní list k námětu do výuky Příběhy druhé světové války, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Příběhy druhé světové války: František Fajtl

Pracovní list k námětu do výuky Příběhy druhé světové války, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Příběhy druhé světové války: Marie Šupíková

Pracovní list k námětu do výuky Příběhy druhé světové války, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Příběhy druhé světové války: Arnošt Lustig

Pracovní list k námětu do výuky Příběhy druhé světové války, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Okruhy

Válka, kterou si nejspíš nikdy nikdo nedokázal představit. Trvala 6 let, zahynulo v ní více než 62 miliónů lidí a odhalila, jakých hrůz jsou lidé vůči sobě navzájem schopni. Vyhladila dvě třetiny…

Dějepis
92 26

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání