Příběhy druhé světové války: Člověk musí bojovat za správnou věc

Válka logicky zamíchala osudy lidí. Některé z nich připomínají antickou tragédii. Po Mnichovské dohodě čelili osobnosti československého veřejného života mnohým výzvám. V těžké situaci se ocitl nejen Emil Hácha, který byl donucen svěřit svůj národ do německých rukou. Spisovatel Vladislav Vančura patřil mezi první popravené v reakci na atentát na Heydricha, nejvýznamnější čin československého odboje. Ten měl nedozírné následky v podobě vypálení Lidic a Ležáků. Ironicky krutý byl osud i k Janu Masarykovi.

Příběhy druhé světové války

Seznamte se blíže s lidmi, kteří museli za války činit nejtěžší rozhodnutí svých životů. V koncentračních táborech končily elity našeho národa, které se odmítaly klanět protektorátu, i lidé, kteří se jen ve špatný čas vyskytli na špatném místě. O životě a smrti nesčetněkrát rozhodovala náhoda či jen projev obyčejného lidského soucitu. Jiní se rozhodli proti nacistickému režimu aktivně bojovat a obětovat se za naši svobodu. Škodolibý osud přichystal pak všem, kteří tak nečinili s ideou třídní rovnosti, nepěknou katarzi v podobě únorového převratu v roce 1948.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Příběhy druhé světové války: Emil Hácha

Pracovní list k námětu do výuky Příběhy druhé světové války, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Příběhy druhé světové války: Vladislav Vančura

Pracovní list k námětu do výuky Příběhy druhé světové války, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Příběhy druhé světové války: František Fajtl

Pracovní list k námětu do výuky Příběhy druhé světové války, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Příběhy druhé světové války: Marie Šupíková

Pracovní list k námětu do výuky Příběhy druhé světové války, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Příběhy druhé světové války: Arnošt Lustig

Pracovní list k námětu do výuky Příběhy druhé světové války, který je součástí vybrané kapitoly Druhá světová válka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Okruhy

Válka, kterou si nejspíš nikdy nikdo nedokázal představit. Trvala 6 let, zahynulo v ní více než 62 miliónů lidí a odhalila, jakých hrůz jsou lidé vůči sobě navzájem schopni. Vyhladila dvě třetiny…

Dějepis
80 24

ČT edu nejsou pouze videa

991

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání