Důvody Francie a Británie k přijetí mnichovské dohody

06:12

Důvody Francie a Británie k přijetí mnichovské dohody

V souvislosti s mnichovskou dohodou se často hovoří o „zradě západních mocností". Na celou skutečnost je však vhodné nazírat v kontextu mezinárodní situace, nikoli pouze prizmatem zájmů našeho státu. Jaké byly příčiny vzniku a důvody Francie a Velké Británie podepsat mnichovskou dohodu, blíže objasní historici v pořadu Historie.cs.

Tip do výuky

Je možné využít pracovní list Mnichovská dohoda (je dostupná verze pro ZŠ i pro SŠ).

Materiály ke stažení

2 listů

Pracovní list: Mnichovská dohoda (SŠ)

Pracovní list je k tématu mnichovské dohody. Jeho hlavní náplní je práce se dvěma videi – jedno shrnuje základní faktografii, druhé pak analyzuje důvody, které vedly Francii a Velkou Británii k podpisu mnichovské dohody.
Střední škola
Dějepis

Pracovní list: Mnichovská dohoda (ZŠ)

Hlavní cíle PL jsou následující: žák odpoví na otázky na základě informací z videa a historického pramene (rozvoj čtenářské a historické gramotnosti), aktivně se zapojuje do diskuse a hodnotí důvody Francie a Velké Británie k přijetí dohody.
2. stupeň ZŠ
Dějepis

Mohlo by vás také zajímat

Moderní doba - české dějiny

Moderní doba - světové dějiny

ČT edu nejsou pouze videa

1 113

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání