Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Příběhy druhé světové války

Příběhy druhé světové války: Člověk musí bojovat za správnou věc

Válka logicky zamíchala osudy lidí. Některé z nich připomínají antickou tragédii. Po Mnichovské dohodě čelili osobnosti československého veřejného života mnohým výzvám. V těžké situaci se ocitl nejen Emil Hácha, který byl donucen svěřit svůj národ do německých rukou. Spisovatel Vladislav Vančura patřil mezi první popravené v reakci na atentát na Heydricha, nejvýznamnější čin československého odboje. Ten měl nedozírné následky v podobě vypálení Lidic a Ležáků. Ironicky krutý byl osud i k Janu Masarykovi.

Stáhnout materiály

pribehy-druhe-svetove-valky

Seznamte se blíže s lidmi, kteří museli za války činit nejtěžší rozhodnutí svých životů. V koncentračních táborech končily elity našeho národa, které se odmítaly klanět protektorátu, i lidé, kteří se jen ve špatný čas vyskytli na špatném místě. O životě a smrti nesčetněkrát rozhodovala náhoda či jen projev obyčejného lidského soucitu. Jiní se rozhodli proti nacistickému režimu aktivně bojovat a obětovat se za naši svobodu. Škodolibý osud přichystal pak všem, kteří tak nečinili s ideou třídní rovnosti, nepěknou katarzi v podobě únorového převratu v roce 1948.

Zobrazit další materiály
Emil Hácha: Krutý osud prezidenta

02:09

Emil Hácha: Krutý osud prezidenta

Emil Hácha, československý právník a předseda Nejvyššího správního soudu, který je známý zejména jako prezident v letech 1938–1945. Podívejte se na portrét této kontroverzní osobnosti.

Generál Alois Eliáš

01:44

Generál Alois Eliáš

Generál Alois Eliáš, hrdina první světové války, protektorátní ministr a významný představitel československého odboje. Byl popraven nacisty v roce 1942. Seznamte se blíže s jeho životními osudy.

Charismatický politik Jan Masaryk

03:10

Charismatický politik Jan Masaryk

Rozený řečník, charismatická osobnost, významný československý politik - to byl Jan Masaryk. Jeho život i kariéra byly plné nečekaných zvratů a i jeho smrt 10. 3. 1948 zůstala dodnes nevyřešena. Byl ministrem zahraničí v exilové vládě v Londýně, odkud pravidelně promlouval ve vysílání BBC "Volá Londýn" k obyvatelům Protektorátu. A to přitom neměl ani maturitu...

Hvězdy nad Baltimorem Vlasty Buriana

04:19

Hvězdy nad Baltimorem Vlasty Buriana

V pasáži je zachyceno natáčení rozhlasového skeče Hvězdy nad Baltimorem s Vlastou Burianem, který parodoval exilovou vládu v Londýně. Vlasta Burian hrál v tomto skeči opilého Jana Masaryka.

Jan Kubiš

04:30

Jan Kubiš

Jan se už na škole rozhodl stát vojákem a chránit tak své blízké. Před začátkem druhé světové války utekl do Francie, kde se přidal k cizinecké legii, aby mohl bojovat proti nacismu. Tam se seznámil s Jozefem. Podívejte se na animovaný příběh o nejtěžším úkolu jejich života – operaci Anthropoid.

Vladislav Vančura, spisovatel a režisér

10:42

Vladislav Vančura, spisovatel a režisér

Vladislav Vančura byl český intelektuál, spisovatel, dramatik a režisér. Video nám představuje jeho osudy, dílo, inspiraci a filmařskou tvorbu. Paralelně je sledována politická situace v naší zemi v období druhé republiky a na počátku druhé světové války. Ztělesněním událostí té doby byl Emil Hácha. Jedna z klíčových událostí, atentát na Heydricha, se stala pro Vladislava Vančuru osudnou. Byl jedním z prvních popravených v rámci odvetných opatření okupační moci…

Anna Letenská

04:49

Anna Letenská

Pasáž zachycuje příběh Anny Letenské za okupace. Byla to jediná česká herečka, která byla popravena za napomáhání osobám podílejícím se na atentátu na Heydricha.

Zatčení Karla Hašlera

02:07

Zatčení Karla Hašlera

Ukázka zachycuje zatčení písničkáře, herce, textaře a skladatele Karla Hašlera, který později zemřel v koncentračním táboře Mauthausen.

Životní příběh Imricha Gablecha

06:01

Životní příběh Imricha Gablecha

Dvacáté století změnilo osudy mnoha lidí. Imrich Gablech chtěl být vojenským pilotem a tento sen se mu splnil. Většinu svého života byl ale zaměstnán v dělnických profesích – byl třeba skladníkem nebo kontrolorem. Proč? Podívejte se na jeho příběh.

Cesta Ludvíka Svobody od vojáka k politikovi

05:00

Cesta Ludvíka Svobody od vojáka k politikovi

Pasáž ukazuje cestu Ludvíka Svobody od útěku z nacisty okupované vlasti do SSSR, kde postupně dochází k vybudování československé jednotky, až po jeho stanutí v čele armádního sboru.

František Fajtl

12:31

František Fajtl

František Fajtl byl legendární československý válečný letec. Po obsazení českých zemí se zapojil do boje proti Německu a vrcholem jeho kariéry bylo zapojení do bitvy o Británii, kdy se dokonce stal velitelem jedné anglické perutě. Jak se stal pilotem RAF? Jaké byly jeho osudy po konci války? Podívejte se na jeho příběh.

Lidice - Příběh Marie Šupíkové

02:49

Lidice - Příběh Marie Šupíkové

Marie Šupíková, roz. Doležalová, je jedna z tzv. lidických žen. V době zkázy Lidic jí bylo necelých deset let. Jejich dům se stal prvním terčem zásahu a byl v něm zřízen tzv. štáb. Jak vnímala tehdejší události? Jak na ně vzpomíná?

Příběh Arnošta Lustiga

10:51

Příběh Arnošta Lustiga

Spisovatel Arnošt Lustig přežil Terezín, Osvětim i Buchenwald. V dubnu 1945 uprchl z transportu smrti a dostal se do Prahy. Po válce vystřídal několik zaměstnání a v 50. letech začal psát knihy, ve kterých se věnoval převážně holokaustu. Stal se celosvětově známým a uznávaným spisovatelem. V srpnu 1968 emigroval a nakonec zakotvil v USA. O svých životních osudech a zkušenostech poutavě a vtipně vyprávěl v besedách a na přednáškách, které pořádal až do své smrti v roce 2011. V ukázce popisuje hrůzy, které přežil v koncentračních táborech během nacistické perzekuce Židů.

Poslední parašutista Jiří Potůček

02:11

Poslední parašutista Jiří Potůček

Jiří Potůček, krycím jménem Tolar, byl spolu s Alfrédem Bartošem a Josefem Valčíkem vysazen v prosinci 1941 u Senic poblíž Poděbrad. Úkolem výsadku pod názvem Silver A bylo zajištění rádiového spojení s Londýnem pomocí vysílačky s krycím názvem Libuše. Členové výsadku díky událostem následujícího roku spojených s atentátem na Reinharda Heydricha postupně zahynuli. Posledním unikajícím parašutistou byl Jiří Potůček, který unikal Gestapu sám celé dva týdny a nevzdal se do poslední chvíle.

Probíhá načítání