Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Bitva na Bílé hoře

Bitva na Bílé hoře - Dvě hodiny, které změnily běh našich dějin

U příležitosti kulatého výročí události, která patří v historii zemí Koruny české mezi zlomové, jsme pro vás sestavili soubor videomateriálů, které vám pomohou tuto složitou a turbulentní dobu pochopit v celoevropském kontextu. Zdaleka totiž nejde jen o významy slov konfiskace, emigrace a rekatolizace, v jejichž duchu u nás probíhají následující měsíce a roky. Co přesně předcházelo a následovalo po „největší prohře českých dějin“?

Stáhnout materiály

dvouhodinova-bitva-na-bile-hore

Obsahem tohoto souboru jsou naučná videa, která divákům představí události, které bitvě předcházely, její průběh i důsledky, které podle některých historiků žijeme dodnes. Krom videí nabízíme také dva pracovní listy, na kterých si můžete ověřit, jak moc se v tématu orientujete. Jeden je určen pro první stupeň, druhý, náročnější pak pro žáky druhého stupně a středních škol.


Co všechno vás tedy čeká? Povstání, které začalo druhou pražskou defenestrací v roce 1618, bylo definitivně potlačeno. Dvouhodinová bitva, která se pro svůj rychlý průběh dá nazývat spíše šarvátkou, přímo ovlivnila budoucnost českých zemí až do roku 1918, do vzniku Československa. Následuje emigrace tisíců protestantských obyvatel včetně J. A. Komenského, poprava 27 českých pánů, vzestup a pád Albrechta z Valdštejna… Pojďte se s námi seznámit s aktéry, místy a událostmi, které otřásly nejen naší historií. 

České stavovské povstání

05:42

České stavovské povstání

Monarchii vládne pevnou rukou ortodoxní katolík a jezuita Ferdinand II. a nikoho nenechává na pochybách, že si do vlády nenechá mluvit. Předvolební sliby o zachování Rudolfova majestátu o náboženské svobodě zruší tak, že dokument přestřihne. Čechy se bouří, pražskou defenestrací začíná stavovské povstání, které je po třech letech na hlavu poraženo, v případě dvaceti sedmi českých pánů na Staroměstském náměstí v roce 1621 pak doslova. Ferdinand II. zahajuje tvrdou rekatolizaci země.

Vojevůdce a diplomat Albrecht z Valdštejna

08:20

Vojevůdce a diplomat Albrecht z Valdštejna

Skvělý vojevůdce Albrecht z Valdštejna je v 17. století po císaři nejmocnějším mužem v říši. Jeho moc ale čím dál více ohrožuje postavení německých kurfiřtů. Císař Ferdinand II. Albrechta nakonec ze všech funkcí odvolá. Jenže Švédové a Sasové táhnoucí Evropou si vyžádají návrat tohoto rozeného generála. Hra, kterou Albrecht hraje zřejmě na všechny strany, končí nejenom jeho znovuodvoláním, ale dokonce vraždou.

Bílá Hora

10:22

Bílá Hora

České stavy si v roce 1619 zvolily vlastního krále, protestanského Fridricha Falckého, protože Ferdinand II. zrušil původní příslib respektování Rudolfova majestátu. Nevyhnutelný vojenský konflikt, který do dějin vstoupil jako třicetiletá válka, začal českým stavovským povstáním, které ukončila bitva na Bílé Hoře. Exemplární potrestání vzbouřenců na sebe nenechalo dlouho čekat.

Bitva na Bílé hoře

02:41

Bitva na Bílé hoře

Po nástupu Ferdinanda II. na trůn a omezení náboženské svobody vrcholí napětí mezi Habsburky a českými stavy. Roku 1620 pak dochází k rozhodující bitvě na Bílé hoře.

Bitva na Bílé hoře 1620

06:10

Bitva na Bílé hoře 1620

Bitvou na Bílé hoře vojensky skončilo české stavovské povstání. Jak vlastně ale samotná bitva probíhala? A jak málo stačilo, aby vůbec neproběhla? Svůj pohled na tyto otázky přináší historikové Pavel Bělina a Petr Klučina.

Pavel Skála ze Zhoře

11:37

Pavel Skála ze Zhoře

Historie církevní patří mezi stěžejní díla zachycující českou historii. Tento obsáhlý rukopis napsal v první polovině 17. století historik Pavel Skála ze Zhoře, který unikl pronásledování kvůli své účasti na stavovském povstání prostě proto, že si na něj žádný z vyšetřovatelů nevzpomněl. Prahu opustil brzy po osudné bitvě na Bílé hoře a uchýlil se do saského exilu. O životě a díle Pavla Skály ze Zhoře vypráví historik Petr Charvát.

Důsledky bitvy na Bílé hoře

04:31

Důsledky bitvy na Bílé hoře

Bitva na Bílé hoře patří k nejznámějším bitvám českých dějin i přesto, že z vojenského hlediska byla spíše šarvátkou. Jedním z jejích důsledků byla v létě roku 1621 poprava 27 představitelů stavovské opozice na Staroměstském náměstí. Jaké další důsledky měla bitva pro tehdejší společnost?

Poprava 27 českých pánů v roce 1621

02:42

Poprava 27 českých pánů v roce 1621

V animované ukázce je zachycena situace v českých zemích po bitvě na Bílé hoře a poprava sedmadvaceti českých pánů na Staroměstském náměstí.

Probíhá načítání