Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Bitva na Bílé hoře - Dvě hodiny, které změnily běh našich dějin

U příležitosti kulatého výročí události, která patří v historii zemí Koruny české mezi zlomové, jsme pro vás sestavili soubor videomateriálů, které vám pomohou tuto složitou a turbulentní dobu pochopit v celoevropském kontextu. Zdaleka totiž nejde jen o významy slov konfiskace, emigrace a rekatolizace, v jejichž duchu u nás probíhají následující měsíce a roky. Co přesně předcházelo a následovalo po „největší prohře českých dějin“?

Bitva na Bílé hoře

Obsahem tohoto souboru jsou naučná videa, která divákům představí události, které bitvě předcházely, její průběh i důsledky, které podle některých historiků žijeme dodnes. Krom videí nabízíme také dva pracovní listy, na kterých si můžete ověřit, jak moc se v tématu orientujete. Jeden je určen pro první stupeň, druhý, náročnější pak pro žáky druhého stupně a středních škol.


Co všechno vás tedy čeká? Povstání, které začalo druhou pražskou defenestrací v roce 1618, bylo definitivně potlačeno. Dvouhodinová bitva, která se pro svůj rychlý průběh dá nazývat spíše šarvátkou, přímo ovlivnila budoucnost českých zemí až do roku 1918, do vzniku Československa. Následuje emigrace tisíců protestantských obyvatel včetně J. A. Komenského, poprava 27 českých pánů, vzestup a pád Albrechta z Valdštejna… Pojďte se s námi seznámit s aktéry, místy a událostmi, které otřásly nejen naší historií. 

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list pro žáky 1. stupně ZŠ - Bitva na Bílé hoře

Pracovní list pro žáky 1. stupně ZŠ. Procvičuje znalosti spojené s bitvou na Bílé hoře a českým stavovským povstáním.

Pracovní list pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ

Tento pracovní list je určen žákům 2. stupně základní školy a žákům střední školy. Cílem pracovního listu je ověřit znalosti z našich videí. Pracovní list je součástí námětu Bitva na Bílé hoře, který je součástí vybrané kapitoly Doba temna.

Dvouhodinová bitva na Bílé hoře - Metodický list

Tento metodický list je určen učitelům dějepisu 2. stupně základní školy a střední školy. Metodický list je součástí námětu Bitva na Bílé hoře, který je součástí vybrané kapitoly Doba temna.

Vybrané kapitoly

Probíhá načítání