Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Němcová: Žena mnoha tváří

Mnohovrstevnatý odkaz díla Boženy Němcové

Mimořádná žena a mimořádná literátka dokázala za 41 let svého krátkého života vytvořit odkaz, který žije dodnes a dalece přesahuje stránky Babičky. I jako osobnost vyvolává Němcová více než 150 let po své smrti diskuse a inspiruje i moderní autory filmových scénářů a divadelních her. Božena Němcová totiž bezpochyby předběhla svou dobu.

Stáhnout materiály

bozena-nemcova-zena-mnoha-tvari

Pokud jde o Babičku, dodnes se literární historici přou o to, do jakého žánru ji zařadit. Obrazy z vesnického života v ní Němcová pozvedla na úroveň mýtu, který ji učinil nesmrtelnou. Možná, že právě dotek smrti, který při jejím psaní autorka pocítila, přispěl k tomuto mistrovství. Klasická kniha světové literatury přečkala staletí. Zároveň se osobnost Boženy Němcové stala inspirací pro další ženy, které se podle jejího vzoru vydaly na spisovatelskou dráhu. Je zcela jistě její zásluhou, že próza psaná ženami a o ženách má v české literatuře tak silné zastoupení.

Babička Boženy Němcové

09:28

Babička Boženy Němcové

Babička Boženy Němcové je považována za jeden z knižních vrcholů v dějinách české literatury. Dílo, které se mnohým znelíbilo, protože bylo povinnou četbou žáků ve věku, kdy nemohli dílo pochopit ani posoudit jeho význam. Stalo se to i těm, kteří se později o Babičce vyjádřili v tom nejpochvalnějším smyslu. Podívejme se, jak na knihu nahlížejí různé osobnosti a nakolik se Babička stala inspirativním dílem...

Babička jako pohádka?

05:00

Babička jako pohádka?

Literární vědec Jiří Trávníček hovoří o pohádkách, pohádkových zdrojích Boženy Němcové a pohádkových rysech jejího největšího díla: Babičky. Vyjadřuje se rovněž k otázce, proč jsou pohádky tak důležité pro vývoj člověka v dětském věku. Věděli jste, že pohádky jako žánr původně vůbec nebyly určené pro děti? A proč bychom měli dětem pohádky vyprávět?

Babička jako symbol integrity

03:37

Babička jako symbol integrity

Babička patří mezi základní pilíře české klasické literatury. Literární vědci Milan Horký, Ondřej Hausenblas a Libuše Heczková připomínají toto dílo z různých úhlů pohledu: Milan Horký hovoří o tom, jak Babičku vnímají japonští bohemisté, Ondřej Hausenblas nabízí možnost, jak chápat postavy humánní babičky a zavržené Viktorky, Libuše Heczková připomíná surrealistické pojetí Babičky s názvem Babička po pitvě. Závěr připomíná nezapomenutelné ztvárnění postavy babičky v podaní Jiřího Pechy. Babička se tak stává něčím důležitějším než jen hodnou stařenkou, dostává rozměry postavy s vlastní integritou a jasným postojem.

Složitá a břitká Božena Němcová

01:58

Složitá a břitká Božena Němcová

Divadelní hra Lenky Lagronové „Jako břitva“ prezentuje Boženu Němcovou jako výjimečnou a ve své době nepochopenou ženu. Není lehké být první. Ukázka z divadelní hry uvozuje shrnující pohled na Boženu Němcovou a její místo v české literatuře.

Němcová: čtení pro ženy?

01:30

Němcová: čtení pro ženy?

Literární historik Milan Horký se vyjadřuje k otázce, zda jsou knihy Boženy Němcové vyhledávány spíše ženami. Jeho vyjádření je orámováno ukázkami z filmového zpracování Divé Báry z roku 1949.

Němcová pohádkářka

04:43

Němcová pohádkářka

Pohádky Boženy Němcové patří do zlatého fondu české literatury. Staly se námětem mnoha filmových zpracování. Ukázky z jednoho takového zpracování, pohádky Sedmero krkavců, provázejí debatu odborníků o této oblasti autorčiny tvorby, která je nejspíše nejpopulárnější částí jejího díla.

Rodina Boženy Němcové

05:33

Rodina Boženy Němcové

Jaký byl manžel Boženy Němcové Josef Němec? Jaký byl jejich vztah a co ho ovlivňovalo? Co studovaly a jak žily jejich děti? Na tyto a další otázky hledá odpověď Petr Fischer v rozhovoru s naší přední expertkou na život a dílo Boženy Němcové Jaroslavou Janáčkovou.

Božena Němcová očima doby: 1955

02:03

Božena Němcová očima doby: 1955

Pasáž z pořadu Jak se oslavovali čeští velikáni ukazuje, jak byla spisovatelka Božena Němcová připomínána při 135. výročí svého narození v roce 1955. Už tehdy byla babička vydána více než 220 krát.

Božena Němcová a folklór

01:16

Božena Němcová a folklór

Folklór a Božena Němcová pro nás jaksi neodmyslitelně patří k sobě. Kde se vzal její vztah k folklóru a kdy se jím začala zabývat? Jaké vůbec bylo její vidění venkova? Šlo jí hlavně o sociální otázky. Podívejme se na krátké odpovědi na ně.

Osobnost Boženy Němcové

02:06

Osobnost Boženy Němcové

Literární vědci Jaroslava Janáčková a Ondřej Hausenblas se vyjadřují k osobnosti Boženy Němcové. Zazní zde i myšlenka, že Boženu Němcovou můžeme pochopit lépe než její současníci.. Protože ti mívali vůči její osobě různé výhrady, které z dnešního úhlu pohledu vypadají malicherně.

Dopisy Boženy Němcové

01:45

Dopisy Boženy Němcové

Korespondence tvoří nedílnou součást odkazu Boženy Němcové. Podívejte se na reportáž o dopisech, které uchovávají a zkoumají archiváři Památníku národního písemnictví v Praze. Pro originály platí sice přísná pravidla, například pokud jde o vlhkost, k jejich digitálním verzím se ale může dostat i široká veřejnost.

Probíhá načítání