Pokus: Hybnost a impulz síly

05:14

Pokus: Hybnost a impulz síly

Při zastavování automobilu musíme změnit jeho hybnost. Změna hybnosti je definována jako součin brzdné síly a času. Impuls síly má stejnou velikost jako změna hybnosti, kterou způsobuje. Pokud známe změnu hybnosti a dobu, po kterou tato změna probíhá, můžeme vypočítat brzdné a nárazové síly. Jak můžeme účinek hybnosti zmírnit nebo naopak zvýšit?

Tip do výuky

Pozn.: V ukázce se pracuje se zaokrouhlením výpočtu rychlosti dopadu a následně hybnosti na celá čísla, protože hlavním sdělením je ukázat, že prodloužení doby nárazu vede ke snížení síly nárazu. Hodnoty dráhy volného pádu, rychlosti dopadu i hybnosti jsou tedy pouze ilustrativní.

Materiály ke stažení

1 listů

Studijní materiál: Impulz síly

Předvedení změny hybnosti automobilu. Výpočet brzdné a nárazové síly. Zmírnění účinků hybnosti. Pokus, kdy se sklenice rozbije a kdy ne. Pokus s bowlingovou koulí pro zvýšení hybnosti.
Střední škola
Fyzika

Mohlo by vás také zajímat

Dynamika

Fyzikální veličiny a jejich měření

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání