Desatero správného topiče IV: Neduste oheň

04:46

Desatero správného topiče IV: Neduste oheň

Kyslík je nutný pro spalování hořlaviny obsažené v palivu, např. uhlíku, vodíku nebo síry. Při nedostatečném přívodu vzduchu do kamen se oheň dusí a dochází k nedokonalému spalování, což je doprovázeno sazením, dehtováním a viditelným kouřem. Naopak při zbytečně velkém přívodu vzduchu se snižuje míra využití energie paliva, takže topíme tzv. „Pánu Bohu do oken“. Jaký je tedy ideální přívod vzduchu pro ideální topení v daném topném tělese? Videa vznikla v rámci řešení projektu LIFE IP - Zlepšení kvality ovzduší (LIFE18 IPE/SK/000010), který podpořila Evropská unie v rámci programu LIFE. Projekt je také spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR. Web: https://populair.sk/sk. Autor: Jiří SMOKEMAN Horák, František Hopan a kol., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC).

Mohlo by vás také zajímat

Obnovitelné zdroje

Sídla

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání