Pokusy: Proudění kapalin a plynů

06:09

Pokusy: Proudění kapalin a plynů

Zajímavé je to, jaký je tlak v proudící kapalině nebo tekutině. Zdánlivě paradoxně je tlak menší tam, kde tekutina teče rychleji (např. v užší části trubky). Říká se tomu hydrodynamický paradox (nebo aerodynamický paradox, jde-li o proudící vzduch). Tuto situaci popisuje tzv. Bernoulliho rovnice. Jaký je rozdíl mezi laminárním a turbulentním prouděním? Co můžeme pozorovat při obtékání překážek v aerodynamickém tunelu? A jak si zalétat v simulátoru volného pádu?

Materiály ke stažení

2 listů

Pracovní list: Proudění kapalin a plynů

Pracovní list je určen pro studenty středních škol. Jeho cílem je seznámit se s prouděním tekutin a Bernoulliho rovnicí.
Střední škola
Fyzika

Řešení pracovního listu: Proudění kapalin a plynů

Zde najdete řešení pracovního listu, který seznamuje studenty středních škol s prouděním kapalin a Bernoulliho rovnicí.
Střední škola
Fyzika

Mohlo by vás také zajímat

Mechanika kapalin a plynů

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání