Proč letadlo může letět

01:19

Proč letadlo může letět

Jak je možné, že letadlo může letět? Na letadlo působí čtyři síly: gravitace, vztlak, odpor a tah. Při letu musí být vzájemně vyrovnané. Motor spolu s vrtulí vytváří tah, a tím vyrovnává odpor letadla při pohybu. Na křídlech se vytváří vztlak, který působí proti gravitaci. Podstatný je tvar křídla a to, jak na něm proudí vzduch. Díky vypouklému zakřivení na horní straně křídla se proudící částice vzduchu urychlují, vzniká sání a díky rovnosti spodní strany křídla se proudící částice vzduchu zpomalují a vzniká přetlak. A tyto dvě síly letadlo nadzvedávají. Ve videu jsou některé nepřesnosti, s nimiž mohou učitelé pracovat.

Tip do výuky

Lze žákům zadat úkol nalézt chyby a nepřesnosti nacházející se ve videu a následně o nich diskutovat.

1. „… díky pohybu toho letadla na křídlech se vytváří vztlak a ten vyrovnává hmotnost toho letadla, která je vlastně způsobená gravitací.“ Vztlak (síla měřená v N) nemůže vyrovnávat hmotnost (měřenou v kg). Vztlak vyrovnává tíhu letadla. A zcela chybné je tvrzení, že hmotnost „je vlastně způsobená gravitací“. 2. „… proudnice na té horní straně křídla se urychlují, vzniká sání, na spodní straně křídla díky rovinnosti toho křídla se proudnice toho vzduchu zpomalují a vzniká přetlak …“ Proudnice je trajektorie pohybu částic při proudění tekutin. Je to tedy křivka, která nemá žádnou rychlost, nemůže se tedy ani urychlovat, ani zpomalovat. Rychlost má vzduch, který se pohybuje podél proudnice.

Mohlo by vás také zajímat

Dynamika

Mechanika kapalin a plynů

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání