Největší vzdělávací portál videí v ČR.
menu

Mechanika kapalin a plynů

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 41

Jeden den s fyzikou

04:28

Jeden den s fyzikou

Opravdu se člověk setkává s fyzikou v běžném životě tak často, že se jí musí učit? Budeme jeden den sledovat Kláru a uvidíme, kolik fyziky v něm najdeme. Klára se seznámí s rovnoměrným přímočarým pohybem, nerovnoměrným pohybem, odporovou silou, zákonem akce a reakce, setrvačností, tlakovou silou a hybností.

Kvíz: hydromechanika

02:16

Kvíz: hydromechanika

Čím se zabývá hydromechanika? Co je to ideální kapalina? Co vyjadřuje hustota? Jaká je jednotka hustoty? Jak nazýváme kapaliny s vnitřním třením? Jaký je vztah mezi teplotou a viskozitou? Co je to laminární a turbulentní proudění? Zjistěte s námi v našem kvízu.

Pokus: Pascalův zákon

00:53

Pokus: Pascalův zákon

V lahvi naplněné vodou jsou na všech stranách stejně velké otvory. Cílem pokusu je zjistit, kterým směrem bude stříkat nejsilnější proud při stlačení lahve. Zjistíme, že proudy budou stříkat všemi směry stejně. Jde o ukázku Pascalova zákona. Působí-li na kapalinu v uzavřené nádobě vnější tlaková síla, změní se tlak ve všech místech kapaliny stejně.

Pokus: oddělení oleje a vody

01:15

Pokus: oddělení oleje a vody

Jak lze bez doteku odčerpat olejovou vrstvu ze sklenice s vodou? Pomocí naolejované zkumavky naplněné vodou. Olej má menší hustotu než voda, a proto plave na jejím povrchu a je vytlačován do zkumavky.

Pokus: Turbulentní proudění

01:00

Pokus: Turbulentní proudění

Pomocí širokého konce nálevky foukáme zblízka do plamene svíčky. Co se stane s plamenem svíčky, která je umístěna na konci nálevky? Zkuste si tipnout. V nálevce vzniká turbulentní proudění a díky tomu se u okrajů vytvoří opačný proud vzduchu.

Pokus: Archimedův zákon s plastelínou

01:07

Pokus: Archimedův zákon s plastelínou

Plastelína má větší hustotu než voda. Pojďte se podívat, jestli může plastelína plavat na vodě. Může, ve tvaru tělesa se vzduchovou bublinou. Pokud z plastelíny vytvoříme tvar s větším objemem, dosáhneme většího vztlaku.

Pokus: Jablko ve vodě

00:57

Pokus: Jablko ve vodě

Co se stane, když jablko rozkrojíme na čtvrtiny a ty vložíme do vody? Budou plavat na hladině. Jablko plave a nic se nezmění, ani když ho rozkrojíme. Nerozhoduje totiž jeho tvar, ale měrná hmotnost.

Pokus: Anemometr

02:09

Pokus: Anemometr

Anemometr je přístroj pro měření rychlosti a směru proudění větru. Podívejte se, jak se dá vyrobit mechanická verze tohoto přístroje, u kterého se energie větru přenáší na jeho konstrukci a tím ho roztáčí.

Pokus: Rtuťové srdce

00:00

Pokus: Rtuťové srdce

V ukázce naleznete odpověď na záhady okolo rtuti. Kdy se rtuť stane pevnou látkou? Proč ocel plave na její hladině? Co způsobí, že rtuť pulsuje jako srdce v roztoku kyseliny sírové a peroxodisíranu sodného?

Pokus: vakuum

00:00

Pokus: vakuum

Co se stane, když snížíme tlak marshmallow zvířátku, starému jablku nebo pěně na holení? Pokusy demonstrují závislost objemu plynu na tlaku. Předměty, v nichž je obsažen vzduch, ve vakuu díky podtlaku zvětšují svůj objem. Po vymizení vakua je jejich objem menší než před pokusem.

Pokus: Mraky v láhvi

05:52

Pokus: Mraky v láhvi

Jak vznikají mraky? Oblačnost vzniká při tlakové níži nebo si ji můžeme připravit v obyčejné láhvi. Do plastové láhve přidáme horkou vodu a zápalku, která předtím chvíli hořela, a následně v láhvi zvýšíme tlak. A když tlak snížíme, budeme mít v láhvi mrak. Všechny molekuly vody kondenzují kolem mikroskopických molekul kouře.

Karteziánský potápeč a Galileův teploměr

09:42

Karteziánský potápeč a Galileův teploměr

Jak ryby a ponorky zvládají pobyt v hloubce? Můžeme to vysvětlit na příkladu karteziánského potápěče. Na podobném principu je založen Galileův teploměr a leccos prozradí také Archimédův zákon.

Načíst další videa
Probíhá načítání